tisdag 29 december 2009

Bygget går vidare


Vid krigsslutet 1945 var Tyskland lagt i ruiner, och naturligtvis hade också järnvägen kollapsat. Återuppbyggnaden kom dock snart igång. Nya lok designades och byggdes, Västtyskland fick ny valuta, parlament och snart en egen stat. Landet var på väg mot välstånd och demokrati. Jag läser en kort sammanfattning av utvecklingen ur järnvägssynpunkt i nr 9/2009 av Eisenbahn-Journal. Artikeln handlar egentligen om det efter kriget nydesignade ångloket Baureihe 23, som på många sätt förkroppsligar situationen efter kriget. Ett utmärkt lok med många förbättringar jämfört med äldre modeller - men ändå ett lok med gammal teknik, det vill säga ånga. Man satsade på något tryggt och säkert, dessutom fanns kol att elda med i det egna landet.För även om tågen snart började rulla igen, kunde få ana den kommande, snabba utvecklingen i ekonomin och den därav följande snabba strukturomvandlingen av järnvägen under de kommande två decennierna.

Det är en spännande omvandlingstid och det är någon gång i slutet av 50-talet som jag tänker mig att min modellvärld ska utspela sig, även om jag redan nu utgår ifrån att den kommer att innehålla historiska felaktigheter och anomalier.

Den snabba uppbyggnad, som kännetecknade Tyskland efter kriget, återfinns dessvärre inte i mitt anläggningsbygge, där allt snarare framskrider långsamt. Begränsade arbetsinsatser, men också feltänk, felsågningar, felmätningar och letande efter förlagda verktyg fördröjer.

Bilderna här visar dock på några framsteg. Den längst bak löpande banan från/till bergen börjar ta form. Stigningen är skarp, men kommer inte att synas sedan eftersom dessa spår ligger dolda utom på ett ställe, där de löper över en bro. Tekniskt torde det fungera, åtminstone enligt Märklinkatalogen.

Snart fortsätter förhoppningsvis byggandet av den dubbelspåriga huvudlinjen, som ska sträcka sig vidare långt bort till vänster i bilden nedan, samt så småningom stationsområdet.

lördag 26 december 2009

Baureihe 89 /Märklin 3000

Här en bild av Märklin-layout från förr i väntan på nyheter från anläggningsbygget som förhoppningsvis ska kunna presenteras så småningom.

Märklinloket med nummer 3000 torde vara det Märklinlok som tillverkats i flest exemplar, det är en modell som generationer av märklinare växt upp med och som säkert varit starten för mångas förhoppningsvis livslånga förhållande till modelltågen.

Förebilden, Br 89, tycks dock inte ha varit lika vanligt förekommande, i synnerhet inte hos DB. Baureihe 89 betecknar en hel massa treaxliga tyska tanklok, men såvitt jag kan förstå är förebilden till 3000 ett enhetslok, Br 89.0. Jag har ännu inte gjort några närmare efterforskningar kring det lokets historia, men enligt Wikipedia byggdes det i endast tio exemplar och var aldrig i trafik hos Deutsche Bundesbahn, däremot fanns fem lok kvar hos DR i DDR. Märklinloken är dock DB-skyltade, så frågan borde verkligen utredas grundligare. Om någon vet - hör av er, lämna en kommentar här nedan.

När det gäller historien om Märklin 3 000 är det hela något klarare. Så vitt jag vet har inget annat lok haft samma Märklinummer lika länge, från 1957 till in på 2000-talet, då Märklinversionen av Br 89 fick en nolla till och numera kallas 30000.

Mitt exemplar är skyltat 89 005 och har Märklinnumret 3000 målat på andra sidan. Det har också en spak för körriktningsbyte, tillsammans med det sedvanliga reläet. Tack vare expertis på Svenskt MJ-forum har jag fått det daterat till 1959-62. Loket har varit i trafik hos mig för tiotalet år sedan och torde vara i princip funktionsdugligt ännu. Möjligen saknas fjädern till reläet; ett fel som i så fall är lätt att fixa.

Här en bild på själva loket

onsdag 23 december 2009

God jul med bilder från Katrineholm


En bild från ett grått och insnöat Katrineholm kan kanske skänka någon julstämning även åt Tågbloggen. Till höger skymtar den gamla lokstationen med rundstallarna. Byggnaderna är relativt välbevarade och genomgår glädjande nog renoveringar, så att de kommer att räddas åt eftervärlden.

Det är tur eftersom det inte finns alltför många lokstationer av denna storlek och ålder bevarade i Sverige. Lokstallarna i Katrineholm började byggas 1889 och 1906 hade de byggts ut till 21 stallplatser.

De högre delarna av byggnaden har tjänat som vatten- och sandtorn. I stallarnas mitt finns en 20 meters vändskiva bevarad vilket gör att stallarna ännu kan användas. Flera av platserna disponeras också av föreningar som har sina lok avställda här.

1966 beslutades om nedläggning av lokstationen. Den användes därefter ännu i några år av SJ som bussgarage. Ångloksdriften ska ha upphört 1958, men reservlok fanns kvar in på 1960-talet.

1954 var lokstationen fortfarande i drift och då såg det ut så här:


Faktauppgifter har i huvudsak hämtats från Södermanlands museums rapport "Katrineholms lokstation" av Ewa Wockatz och Kjell Taavo. Den gamla bilden kommer från Katrineholms kommunarkiv.

tisdag 22 december 2009

Träd


Att bygga snygga träd i H0 hör till det svåraste i landskapsbygget till en modelljärnväg, kan jag tycka. Många modellträd når inte upp till rimliga krav på skönhet och realism.

Att helt undvika träd på anläggningen är inte hållbart. Visst kan man begränsa dem genom att exempelvis anlägga framför allt urbana miljöer eller förpestade industrilandskap, men träden är många i verkligheten och förekommer oftast också i anslutning till städer, skorstenar och spår.

Jag har nu själv börjat mina försök och först ut är några tallar. Som barr har Woodland scenics/ Nochs foliage använts - ett utmärkt material. Värre är det med stammarna, som med min experimentmetod tog tid att göra men ändå inte blev fulländade: de är alltför ojämna och knotiga. Jag har använt mig av ståltråd och därefter av toapapper och tapetklister. Slutligen har stammarna givetvis målats.

Foliagen applicerade jag med UHU superlim och fixerade med hårspray. En fungerande metod.

Jag tror att jag nästa gång ska prova med tunnare metalltråd för att få stammarna och grenarna bättre. Dessa träd duger att ha någonstans i bakgrunden.

söndag 20 december 2009

Den tyska krokodilen: Baureihe E 94

E 94 togs fram som ett kraftfullt godstågslokomotiv att använda i områden med branta stigningar i södra Tyskland och Österrike. Loktypen började levereras 1940 och de sista byggdes 1956. På bilden ovan syns ett exemplar byggt just detta år av Kraus-Maffei i München och AEG. Loket mönstrades ut 1988, men typen fanns kvar i drift längre i Österrike.

Det kallas ibland för den tyska krokodilen med hänvisning till liknande, och äldre, schweiziska krokodillok som blivit kända också för att åtminstone förr vara många modelljärnvägande barns ouppnåeliga dröm.

Loken var en vidareutveckling av Baureihe E 93 som till det yttre mycket liknar E 94. De hade en högsta tillåtna hastighet av 90 km/h. Efter 1968 ändrades beteckningen av DB till 194 som en följd av en allmän standardisering till tresiffriga tal för Baureihen.

Mitt exemplar av loket visar just ett med beteckningen 194, vilket förstås gör det lite för ungt för att egentligen platsa på min anläggning under uppbyggande, som ju är tänkt att skildra DB ungefär tio år tidigare. Men man får inte vara petnoga. Förhoppningsvis kommer loket att kunna tas i trafik så småningom, dock återstår att se vilka avsnitt av min bana som blir elektrifierade...

Mitt lok är i analogt utförande så även detta måste åtgärdas om det ska kunna tas i trafik på den digitala banan. Det är dock ett mindre problem, en liten dekoder ska nog kunna monteras.

torsdag 10 december 2009

Alfred Nobel till minne

Så här i Nobelpristider kommer jag att tänka på en annan sak som en gång bar den berömde svenske entreprenörens namn: nattåget Alfred Nobel från Stockholm C till Hamburg Hbf.

Det är någonting särskilt med järnvägar och med tågresande. De har förmågan att väcka känslor av nostalgi och längtan. Det gäller kanske inte för alla människor. Men jag undrar ändå vem som kan bli berörd på motsvarande sätt av en flygplats!

Järnvägarnas charm ligger naturligtvis till stor del i själva tågresandets natur. Även om en resa med någon av SJ:s dubbeldäckarvagnar en regnig dag i december knappast kan vara särskilt njutningsfull för någon, är en tågresa alltid något helt annat än en resa med flyg, eller för den delen med bil. Resandet är mera påtagligt med tåg, det är helt enkelt mer av just resande. Man kan i lugn och ro betrakta landskapet utanför, naturen, städerna, stationerna. Varje järnvägsstation har sin egen karaktär, arkitektur och charm. Med flyget är det något helt annat. Man kliver på och efter ett mer eller mindre stort antal tråkiga eller i värsta fall obehagliga timmar är man framme på en flygplats lika trist som den man lämnat. Bekvämligheten ligger i hastigheten, men resandet i sig är inte det minsta angenämt.

En annan sak med tågen är materielens livslängd. En järnvägsvagn kan utan svårighet vara i trafik i 30, 40, kanske 50 år. Det ger kontinuitet och kontakt med en svunnen tid. De tyska järnvägsvagnar som trafikerade Alfred Nobel var när linjen lades ned 1994 tämligen gamla. De hade en karaktär som en nybyggd järnvägsvagn inte har, bruna paneler och sådant. Jag reste med dem många gånger – som barn, men minns dem ännu tydlig. Det var tyska vagnar naturligtvis och det innebar en upplevelse i sig, det var en bit av Tyskland som resenären kunde kliva på redan i Stockholm. Man kunde få en tysk tidning. Smörgåsen smakade tyskt (det vill säga bättre än SJ:s). Personalen var tysk och det fanns en konduktör i varje vagn.

Och sedan kunde man vakna upp i gryningen och ställa sig i fönstret i gången och se hur dimman lättade över det flacka nordtyska landskapet, innan tåget rullade in på det storslagna Hamburg Hbf.

På senare år har jag upplevt samma typ av intensivt, känslomässigt medryckande tågresande i Ryssland och Ukraina, där tågen ännu är ålderdomliga och långsamma och där avstånden är stora. Vagnarna där påminner i standard och atmosfär en del om de gamla tyska. Att närma sig Moskva, Kiev eller vilken ny stad som helst med tåg är någonting särskilt, värt mer än de timmar man eventuell tjänat på att flyga: först byarna, sedan de gråa förorterna, den särskilda miljön längs spåren, så staden, alla människorna, myllret på stationen, ljudet när tåget bromsar in...

Nu är det naturligtvis inte hållbart att förorda en återgång till vagnar av 50-talstyp och skenskarvar som låter angenämt och sövande. Men ett återupptagande av Alfred Nobel borde ligga i tiden. Miljön ska räddas, folk är mer benägna att välja tåg och järnvägen ska avregleras. Borde inte Deutsche Bahn kunna ordna det?

måndag 7 december 2009

LNER 4472: The Flying Scotsman


The Flying Scotsman får anses vara ett av världens mest berömda lokomotiv. Det levererades 1923 och tillhörde klassen A1, designad av Sir Nigel Gresley som också är upphovsmannen till världens snabbaste ånglok A4 Mallard.

The Flying Scotsman var på sin tid också ett rekordlok, då det var först med att färdas non-stop mellan London och Edinburgh, en resa som tog lite drygt åtta timmar. Loket sägs också ha varit först med att uppnå en hastighet av 100 mph/ 161 km/h.

Loket var i ordinarie trafik fram till 1963. Det räddades från skrotning av en privatperson och var därefter med om många äventyr med bland annat besök i USA och Australien. Numera ingår det i National Railway Museums samlingar och genomgår för närvarande en totalöversyn. Förhoppningsvis ska loket vara färdigt för trafik igen nästa år.

Bilden visar delar av loket på National Railway Museum i York i våras.

onsdag 2 december 2009

En bro


Efter att tågen kämpat sig upp i bergen kommer de att passera en lång bro, cirka 40 centimeter ovanför anläggningens lägsta punkt.

Bilden visar den blivande bron, men också de övriga spåren som sedan kommer att ligga gömda i bergen. På den lägre nivån handlar det dels om den dubbelspåriga huvudlinjen längst bak (Märklin K-räls), dels om en lägre liggande vändslinga (Märklins gamla M-räls).

Längst fram skymtar åter huvudlinjen, som här löper synlig framför bergen (K-räls, som synes ännu inte slutgiltigt lagda).

Blandningen av de olika rälstyperna beror naturligtvis på att jag hade en massa gammal räls liggande och av ekonomiska skäl väljer att återanvända dem. M-rälsen kommer ingenstans att vara synliga. Jag hade även K-räls sedan tidigare och har även valt att göra en del nyinköp av dem, eftersom jag gärna använder flexräls. Till och med de de nya C-rälsen kommer att finnas representerade. Förhoppningsvis innebär blandningen inte några större tekniska problem. C-rälsen är ju väldigt snygga och dessutom oerhört lättanvända. Ändå tror jag att jag på stationsområdet kommer att använda K-rälsen; även här på grund av att det finns flexräls. En svag krökning av plattformarna är väl vacker?

Men jag befinner mig ännu lite i valet och kvalet eftersom det är så mycket enklare att montera C-rälsen.