onsdag 29 juli 2015

Mer Berlin...


Jag har tidigare nämnt Anhalter Bahnhof, en gång en en stor och betydelsefull järnvägsstation i Berlin, varav i dag endast återstår en liten ruinrest. Av det likaledes en gång stora spårområdet i anslutning till stationen finns inte heller mycket kvar - men spåren är inte helt borta.

Vid Yorckstrasse kan ännu många av de järnvägsbroar som förde tågen till stationen beskådas. Tanken är också att dessa ska bevaras för framtiden, även om de i dag är nedgångna.

I den så kallade Park am Gleisdreiceck finns fler rester av spårområdet, som till exempel detta gamla ställverk (ovan) och en hel del järnvägsspår i vad som nu har hunnit bli en skog. Ett av spåren ser dock ut att vara i körbart skick, och leder till det teknikhistoriska museet  - som ju är inhyst i den gamla lokstationen på området kring Anhalter Bahnhof. På museet finns också en modell över stationen och spårområdet, som jag nämnt tidigare. 

onsdag 22 juli 2015

Spår av en försvunnen järnvägsvärld

I vad som i dag är en vildvuxen park i södra Berlin, låg förr den stora rangerbangården Tempelhof.

När verksamheten lades ner när i början av 1950-talet, lät man det mesta bara vara, och sedan dess har, som det brukar heta, naturen återerövrat området.

Det är en vacker och lite vemodig plats.

tisdag 7 juli 2015

Gamla signaler högteknologiskt styrda

Min anläggning styrs av en kombination av digital och analog teknik. Hittills har uppdelningen varit enligt devisen "Digital fahren, analog schalten", det vill säga loken har styrts digitalt och allt annat, såsom växlar och signaler, analogt.

Detta har känts som en bra kompromiss. Digital styrning av tågen är så otroligt mycket bättre än den analoga, att valet är mycket enkelt. Signaler och växlar kan, har jag tänkt, lika gärna styras analogt.

Men utvecklingen går framåt, och av nyfikenhet köpte jag nyligen två dekodrar från Märklin (bilden nedan) som kan användas för att styra växlar och signaler digitalt. Installationen visade sig vara mycket enkel, och det blir uppenbart att den digitala styrningen även av växlar och signaler är vida överlägsen den analoga.  Inte bara kan man då styra alla enheter, dvs  tåg, växlar, signaler och eventuella ytterligare elektriska komponenter, med en och samma apparat - installationen är också smidigare, då det går åt betydligt mindre kabel. Enda invändningen är den kostnad, som dekodrarna betingar.
lördag 4 juli 2015

Slitet och nergånget


Tyska modelljärnvägar har ofta en tendens att skildra det perfekta, hela och välputsade - "Eine heile Welt". Det är åtminstone mitt intryck, även om det så klart finns undantag.
Denna tendens får man ha förståelse och respekt för, inte minst mot bakgrund av landets 1900-talshistoria.
Ur ett estetiskt och konstärligt perspektiv är det emellertid betydligt roligare att försöka gestalta en sliten och nergången miljö.
Desto roligare då att Faller säljer bland annat detta hus (bilden) som redan när det är ihopbyggt enligt instruktionerna är ganska förstört, med tegel som skymtar fram under putsen. Med lite målning blir det förstås ännu bättre. Bilden visar huset som det ser ut efter en första övergång med penseln; en del arbete återstår givetvis.