onsdag 29 juli 2015

Mer Berlin...


Jag har tidigare nämnt Anhalter Bahnhof, en gång en en stor och betydelsefull järnvägsstation i Berlin, varav i dag endast återstår en liten ruinrest. Av det likaledes en gång stora spårområdet i anslutning till stationen finns inte heller mycket kvar - men spåren är inte helt borta.

Vid Yorckstrasse kan ännu många av de järnvägsbroar som förde tågen till stationen beskådas. Tanken är också att dessa ska bevaras för framtiden, även om de i dag är nedgångna.

I den så kallade Park am Gleisdreiceck finns fler rester av spårområdet, som till exempel detta gamla ställverk (ovan) och en hel del järnvägsspår i vad som nu har hunnit bli en skog. Ett av spåren ser dock ut att vara i körbart skick, och leder till det teknikhistoriska museet  - som ju är inhyst i den gamla lokstationen på området kring Anhalter Bahnhof. På museet finns också en modell över stationen och spårområdet, som jag nämnt tidigare. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar