onsdag 29 oktober 2014

Nya perronger

Den nya stationen blir större än den gamla, och då
krävs givetvis nya plattformar. Modellen kommer från Auhagen.

söndag 19 oktober 2014

Provkörning!


En stor dag i nya tågrummet! För första gången har ett lok trafikererat delar av den nya banan.

Nu har all räls lagts, och en del av den också elektriskt anslutits - vilket möjliggjort en provkörning på det nya stationsområdet.

Härnäst vidtar inkoppling av resterande spår, innan arbetet med elektrifiering av växlar och signaler kan börja.

Spårläggningen och den elektriska inkopplingen har denna gång gjorts ytterst noggrant, vilket förhoppningvis ska borga för en säker drift; återstår att se och hoppas på att de äldre delarna, som flyttats från förra tågrummet, också ska fungera tillfredsställande efter restaurationen.

söndag 5 oktober 2014

Provkörning inom synhåll?


Arbetet i tågrummet går framåt, ehuru detta ännu inte avspelgar sig på ett sådant sätt att det är möjligt att visa några spektakulära bilder här på Tågbloggen.

I dag har en del grovarbete gjorts i form av att de profiler, som bär upp landskapet i skärningen mellan de isärtagbara sektionerna på anläggningen, har sågats till och monterats. Därmed är förhoppningsvis nu det mesta av sådant som skapar damm och oväsen över, och mer njutningsfulla arbetsuppgifter är att vänta. Dit hör till att börja med att lägga all ny räls på ett bra sätt. Därefter vidtar en del elektriskt arbete, innan det är dags för en första provkörning av banan.

Därefter följer elektrifierningen av växlar och signaler. Först när det tekniska fungerar felfritt, kommer landskapsbygget på de nya delarna att påbörjas.

Bilden visar skuggbangården, som nu har fått en "vägg" mot sin grannsektion.