söndag 19 oktober 2014

Provkörning!


En stor dag i nya tågrummet! För första gången har ett lok trafikererat delar av den nya banan.

Nu har all räls lagts, och en del av den också elektriskt anslutits - vilket möjliggjort en provkörning på det nya stationsområdet.

Härnäst vidtar inkoppling av resterande spår, innan arbetet med elektrifiering av växlar och signaler kan börja.

Spårläggningen och den elektriska inkopplingen har denna gång gjorts ytterst noggrant, vilket förhoppningvis ska borga för en säker drift; återstår att se och hoppas på att de äldre delarna, som flyttats från förra tågrummet, också ska fungera tillfredsställande efter restaurationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar