söndag 25 september 2011

Med Märklin på skolschemat


I dag var jag på Hobbymässan i Stockholm. Det var trevligt, bland andra var firma Eskader där och MJ-specialisten från Vimmerby. Modelljärnvägarna fick dock samsas med båtar och flyg, och i jämförelse med IMA i Göppingen är den svenska Hobbymässan inte så imponerande.

Så jag visar i stället ännu en bild från just IMA. Det är Messelbergschules i Donzdorf Märklinanläggning, som byggs av skolans elever. Nu är modelljärnvägandet inte något obligatoriskt inslag i undervisningen, utan en frivillig aktivitet, men läraren Hans-Jürgen Bretschneider förklarar dock att han ser pedagogiska fördelar med mj: här kan flera olika ämnen mötas, som exempelvis fysik och historia. De tåg som trafikerar anläggningen är lärarens privata, medan eleverna alltså bygger anläggningen.

Umbauwagen

På 1950-talet uppstod ett stort behov av passagerarvagnar hos Deutsche Bundesbahn, DB. För att möta detta beslöts att bygga om och modernisera tusentals gamla personvagnar från Länderbahntiden. Vagnarna fick helt nya korgar och därmed förstås också ett helt nytt utseende. Dessa Umbauwagen fanns bland annat i treaxliga varianter, som på bilden ovan.

Nu har även jag införskaffat några sådana vagnar för att kunna köra några mindre pendel-/regionaltåg som komplement till de fina fjärrtågen.

fredag 23 september 2011

Märklindagarna 2011: Fler anläggningar

På Märklindagarna i Göppingen fanns som sagt också några klubbanläggningar och privata anläggningar att beskåda. En sådan anläggning var Karwendelbahn (ovan) som utmärkte sig särskilt genom sitt fina landskap. Här har man byggt en enkelspårig bibana, med mycket fokus på landskapet och relativt lite spår. Sådant är inte sällan populärt bland svenska modelljärnvägare, medan bilden av en "Märklinanläggning" snarare är den av en bana med massor av spår kors och tvärs.
Visst är det så att den klassiska Märklinspårplanen - en oval rundbana full av spår i mitten - inte känns spännande. Men å andra sidan kan det konstateras att även verkligheten i Tyskland ofta bjuder på "spårsallad". Så de tyska Märklinanläggningarna och de svenska mera sparsamma speglar på det sättet också verkligheten.
En annan trevlig Märklinanläggning hade kommit till Göppingen hela vägen från Italien (ovan) Den visade egentligen bara ett avsnitt av en järnvägslinje. Bakom landskapet fanns uppställningsspår.


Den förmodligen minsta anläggningen på hela mässan kom från Storbritannien. Det var en z-bana, som trafikerades av engelska tåg.

torsdag 22 september 2011

Märklindagarna 2011: Några anläggningar

Till Märklindagarna i Göppingen kom förutom omkring 130 kommersiella utställare också några föreningar, klubbar och privatpersoner för att visa sina anläggningar. En av dem var MEC (Modelleisenbahnclub) Crailsheim, som hade med sig en fin Märklinanläggning. Bilden ovan visar deras lokstation.

Under dagarna var det förstås också många som besökte Märklinmuséet. Här visas några anläggningar, liksom äldre och nyare modeller ur firmans historia. Märklin har trots allt funnits i över 150 år, så det har hunnits bygga en del leksaker och modeller genom åren.

Anläggningarna i muséet tillhör dock inte de allra vackraste som MJ-världen skådat. Visst är de fina, men någon verklig konstnärlig eller för den delen modellmässig fulländning är det inte frågan om. Lokstationen nedan är väl ändå ganska trevlig.
Bland övriga mindre utställare fanns bland annat en italiensk Märklinanläggning, ytterligare en fin tysk och en mycket liten engelsk i Z-skalan. Mer om dessa in nästa inlägg

tisdag 20 september 2011

Märklindagarna 2011: ett kärt återseende


Tågbloggen har tidigare berättat om detta vackra lok - järnvägsmuseets i Nördlingen bayerska snälltågslok S 3/6 . När Tågbloggen besökte museet för två år sedan fick vi veta att en översyn av loket var planerad, med sikte på att åter få det godkänt för trafik.

Och nu har det alltså blivit verklighet. Loket kom till Märklindagarna i Göppingen och drog i samband med dessa flera tåg. Bland annat upp för den berömda Geislinger Steige. I den branta stigningen fick hon dock hjälp av ett kraftfull påskjutningslok - också det ett ånglok från Nördlingen.

S 3/6 är ett fyrcylindrigt lok. Det första exemplaret levererades från München 1908. Det bayerska järnvägsmuseets lok är från 1918. Modellen får betraktas som lyckad - de sista exemplaren av en bayersk S 3/6 - som då insorterades under beteckningen Baureihe 18.4-5 - var i reguljär tjänst till slutet av 1960-talet.

Loket i Nördlingen har sedan tidigare en nära relation till Märklin, då det tjänat som förebild för firmans modell av detta lok i blått utförande. Numera bär detta S 3/6 (eller lok 18 478 som det sedermera kom att heta) åter sin ursprungliga gröna färg.

måndag 19 september 2011

Märklindagarna 2011

Märklindagarna i Göppingen är ett gigantiskt evenemang som lockar tiotusentals modelljärnvägs- och tågentusiaster till den lilla sydtyska staden. I år hade arrangemanget dessutom mer att bjuda på än någonsin, eftersom den internationella modelljärnvägsutställningen IMA ägde rum samtidigt.

På mässan fanns närmare 130 utställare - dessutom hade flera klubbar och föreningar kommit för att visa upp sina anläggningar.

På stationen i Göppingen kunde besökarna hänföras av ett tiotal påeldade ånglok och flera fina ellok. Sammantaget alltså ett extraordinärt fint evenemang, som genom sin oerhörda storlek också bevisar att modelljärnvägar och tåg förmår locka ett mycket stort antal människor. Åtminstone i Tyskland.

Tågbloggen kommer i flera följande inlägg att återkomma till Märklindagarna och berätta om några av höjdpunkterna!

fredag 16 september 2011

Tågbloggen åker till Märklinstaden Göppingen

Denna helg, den 16-18 september, äger Märklindagarna och den internationella modelltågsutställningen IMA rum i Märklins hemstad Göppingen.

Tågbloggen kommer att vara på plats och bevaka detta megaevent. En rad gamla och nyare järnvägsfordon i fullskala utlovas komma till Göppingen, liksom över hundra tillverkare i modelltågsbranschen.

tisdag 13 september 2011

Schematisk spårplan

Med anledning av det tidigare inlägget om växlars placering och för att läsarna av Tågbloggen ska få en bättre överblick över projektet, presenterar jag här en schematisk spårplan över anläggningen.

Spårplanen är dessvärre inte särdeles originell. Den består i grunden av en rundbana med två parallella spår (den dubbelspåriga huvudlinjen) och två vändslingor, vilka ligger i olika plan. Därtill en station med stationshus och två plattformar, liksom en lokstation med vändskiva och lokstall.

Lokstationen återfinns till vänster i skissen. Den övre vändslingan är målad i röd färg, den nedre i blå. Den dubbelspåriga huvudlinjen har bläckblå/svart färg.

Stora delar av spåren ligger dolda i bergen. Det gäller nästan hela vändslingorna. Ursprungligen var det tänkt att den övre vändslingan skulle innehålla en bro, som djärvt löper mellan två berg en bra bit ovanför nollnivån på anläggningen. Nu överväger jag dock att på denna plats i stället anlägga en liten station eller en industri. Det blir på bekostnad av dramatiken, men till förmån för trafiken, som blir roligare så. Det innebär också att nivån på den övre vändslingan sänks något, även om den förstås fortfarande ligger över övriga spår.

Detta i sin tur skulle medföra att stigningen blir mindre - vilket i förlängningen betyder att en mindre sträcka måste tas i anspråk för stigningen. Därmed kunde en del av detta spår, som i skissen återfinns allra längst upp, användas som dolt uppställningsspår om bara växlar och stickspår byggs.

De växlar som det var tal om i det tidigare inlägget återfinns till höger om stationen i skissen. De sammanbinder den nedre vändslingan (blå) med huvudlinjen. På huvudlinjen finns också växlar, som för över tågen som kommer från vändslingan till det högra spåret. Om dessa växlar inte fanns, skulle tåg som kommer från vändslingan och in på huvudlinjen tvings köra till vänster, vilket inte är bra.

Om det är svårt att se skissen - klicka på bilden så blir den större.

Tågbloggen beklagar den bristfälliga kvaliteten och avsaknaden av all konstnärlighet i skissen.

måndag 12 september 2011

Redo

Br 23 har tagit kol och vatten och är redo att lämna lokstationen för tjänstgöring.

lördag 10 september 2011

Nya tekniska framsteg


Hittills har samtliga växlar på anläggningen varit manuella och fått läggas om för hand - ett faktum som naturligtvis inte alls motsvarar de krav och förväntningar som finns på en modern infrastruktur.

Tanken och planen har hela tiden varit att växlarna ska gå att lägga om elektriskt. Någon gång kanske det till och med kan bli fråga om att styra dem digitalt, men tills vidare är ambitionsnivån att undan för undan se till så att de kan fjärrstyras med analog teknik.

I dag togs det första steget mot denna mer automatiserade värld. Två gamla plåtskensväxlar har nu anslutits - vilket gör att de för första gången överhuvudtaget kan användas på anläggningen. Ty de är placerade i ett berg och sålunda oåtkomliga för manuell omläggning.

De båda växlarna (som bilden ovan visar) medför helt nya trafikmöjligheter - bland annat skapas härigenom ytterligare en möjlighet att vända tågen.Dessa dolda växlar hade jag om inte glömt, så åtminstone inte reflekterat närmare över sedan de först lades på plats. Denna tanklöshet straffade sig (som ju ofta fallet är) när jag insåg konsekvenserna av dem. De knyter nämligen ihop den nedre, enkelspåriga vändslingan med den dubbelspåriga huvudlinjen (ja jag borde visa en spårplan här någon gång kanske). Detta sker dock på ett sådant sätt att tåg som kommer från enkelspåret och in på huvudlinjen hamnar på det vänstra spåret - vilket är helt oacceptabelt då det får förödande konsekvenser för hela trafikupplägget i övrigt, som - den tyska förebilden trogen - bygger på högertrafik.

Sålunda blev jag tvungen att bygga in ytterligare ett växelpar, som styr över tågen på rätt sida (bild nummer två). Dessa växlar behöver dock inte någon motor, då de aldrig behöver läggas om!

Dessförinnan krävde ytterligare en gammal planeringsmiss en hel del arbete. Det rörde sig om en liten del av ett berg, som raserats i samband med flytten eftersom det av misstag byggts ihop över en sektionsgräns. För att undvika dylika missöden i framtiden, föreföll det mig bättre att helt riva bort den lilla bergknallen. Även en tunnelportal visade sig behöva flyttas några centimeter. Resultatet blev ett stort hål (ovan). Naturligtvis befinner sig tunnelöppningen på en plats som är mycket svåråtkomlig, så att arbete där är i det närmaste omöjligt att genomföra.

Ändå lyckades det, om än med en smula besvär, att åter bygga in tunnelportalen på sin nya plats.
Ett relativt framgångsrikt arbetspass blev det alltså ändå till sist -även om det än en gång visat sig att planeringen kunde varit bättre från början. Men nästa anläggning kommer att bli helt fulländad...

söndag 4 september 2011

Vinberget

Jag har gjort mina första försök att odla vin. Tanken är att vinodlingarna ska breda ut sig över hela sluttningen, så detta är bara en första del. Vinplantorna kommer från Busch och är kanske inte helt lätta att plantera, men resultatet tror jag kommer att bli ok.

Nu har också några getter sälla sig till fåren.

lördag 3 september 2011

De får beta vid spåren

En skock får är på bete nära järnvägen utanför Radeburg.


På stationen möts ett tåg draget av ett V 200-lok och VT 08.5