söndag 21 september 2014

Museidag i Gävle


Ångloket F 1200 fyller 100 år i år, något som Tågbloggen har uppmärksammat tidigare. F-loken torde vara bland de vackraste svenska. Detta exemplar är känt också för att det var inblandat i Sveriges hittills värsta tågolycka, i Getå 1918.

Den gångna helgen drog loket tillsammans med ett B-lok det så kallde Årgånståget från Stockholm till järnvägsmuseet i Gävle.

Tåget var mycket trevlig. Det stannade i Uppsala för påstigning och för att ta vatten. I Örbyhus gjordes ett stopp för kontroll av loken (bilden ovan).

Väl framme i Gävle kördes tåget i triangel för att kunna komma in med loken först till museet, där F 1200 givetvis mötte många beundrare (nedan).
 På järnvägsmuseum finns också många fina elektrolok, som dessa båda D-lok.
Museidagen innebär bland annat att flera tåg och lok är i trafik, och att det finns möjlighet att besöka magasinet. Dit gick både rälsbuss och en ångpendel, med lok i vardera ändan (nedan lok litt. K)

 Vid magasinet fanns många sevärda lok, som malmloket DM3 och ett rapidlok.


I magasinet var det marknad för bland annat modelljärnväg och böcker. Trafiknostalgiska förlaget var där och sålde bland många andra titlar även min bok Järnvägsreklam, Snabbt bekvämt och billigt med hela folkets järnväg. 
Ett B-lok drog ångpendeln från museet till magasinet. Det oljeeldade B 1428 har enligt museet stått i beredskapsskjul fram till helt nyligen.
Gävle Central.

tisdag 9 september 2014

Kort uppdatering från Tågrummet


Så här ser det blivande stationsområdet ut nu. Räslen är fortfarande helt provisoriskt utlagda, men underlaget är färdigbyggt och spårplanen i grova drag fastställd. Det blir fem spår för persontåg på bangården, med tre plattformar. Därtill ett spår för gods. De två spåren längst till vänster i bilden angör ej själva stationen. Bakom fotografen börjar skuggbangården.


söndag 7 september 2014

Finare finns inte


Nej, mycket bättre än så här blir det inte för en tågnörd.
Denna helg har både södra stambanans 150-årsjubileum och ånglokets F 1200 100-årsjubileum firats. Detta med ett  tåg från Malmö till Stockholm, draget av dubbla ånglok. Först gick just F 1200, följt av  det oljeeldade B 1316. F 1200 är det lok som 1918 var med i Getåolyckan, Sveriges värsta tågolycka.
Loket bärgades och reparerades efter olyckan. När ångloken fasades ut i Sverige såldes det till Danmark, där det var i trafik i många år. Numera finns det på Sveriges järnvägsmuseum.

Jag beundrade detta fantastiska tåg i Nyköping. Bilden ovan visar när det är på väg in mot Nyköping C.
 Vid stationen gjordes ett halvtimmeslångt uppehåll.
 Detta tåg följer ångtåget. Här bor personalen.
 I Nyköping tog loken vatten.
På väg ut från Nyköping C mot Södertälje och Stockholm.