söndag 22 februari 2015

Plattformarna färdiga

Stationsområdet som det ser ut i dag. Perrongerna är i stort sett färdiga, återstår putsning, målning, spackling för att dölja en del skarvar etc.
Dessutom har en första insats för att ballastera/grusa räslen gjorts. Men innan blir snyggt måste räslen och gruset även målas.


söndag 15 februari 2015

Perrongbygge

Bygget på stationsområdet forstätter med anläggandet av plattformar. 
Bilden nedan vsiar hur det ser ut under bygget, här syns baksidan på perrongkanten mot spåret. Ovanpå detta ska läggas gatsten på liknande sätt som den högra plattformen på bilderna ovan.