söndag 9 december 2012

Översikt

Det var ganska länge sedan jag visade en översiktsbild över anläggningen. Så för att förvissa er och mig om att arbetet faktiskt går framåt, om än långsamt, lägger jag nu upp en.

Framför allt har det blivit fler träd och annan grönska under det senaste året. Jämför med bilderna från i jaunari.

lördag 8 december 2012

Stor trädinventering

Träd är en ständig utmaning för den som vill bygga ett modellandskap. I verkligheten finns det ju ofta oerhört många träd även på en relativt liten yta, åtminstone i nord- eller mellaneuropeiska landskapstyper. Även på min modelljärnväg skulle det antagligen behövas hundratals träd.

Det störa problemet är emellertid att få tag på tillräckligt snygga modellträd. Det finns många olika att köpa, och det går förstås även att bygga dem själv. Även på detta området finns det mästare, men i allmänhet är träden i bästa fall av acceptabelt utseende.

För att bilda mig en uppfattning om köpeträden kvalitet, har jag inhandlat ett antal träd av olika typ och fabrikat. Bilden här visar ett urval av granar. Alla utom en gran är köpta.

Även priset och arbetsinsatsen spelar förstås en roll i avvägningen mellan att köpa och att bygga egna träd.

lördag 1 december 2012

Lampa

 Den här fina lampan är av Viessmanns fabrikat (samma som signalerna). På dagen är det kanske lite onödigt att den är tänd, men på kvällar och nätter underlättar det givetvis för personalen på lokstationen.