söndag 29 september 2013

Det elektriska

Att få till en ren och snygg kabeldragning till modelljärnvägen är inte lätt. I tyska mj-tidningar visas emellanåt exempel på hur det borde se ut, med perfekt "verkabelung" -  något som jag inte har hopp om att någonsin uppnå.

Ändå har jag ägnat hela den senaste dagen i tågrummet åt det elektriska, och även om det ser trassligt ut på bilden ovan, är allt nu ändå mera uppstyrt och rationellt ordnat än tidigare. Till att börja med är alla ställpultar och liknande nu samlade på ett och samma ställe i vad som väl får sägas vara ett centralställverk. En viss uppsnyggning återstår givetvis, men sedan får det kanske vara bra tills vidare - förutom givetvis att utbyggnaden med fler elektriska växlar och signaler ständigt fortgår.

Att bilden ovan ger intryck av kaos beror också delvis på en sådan utbyggnad, som ännu inte är fullföljd och som kommer att göras snyggare senare. Det handlar om att ställa försignalerna vid den västra infarten rätt. Försignalerna bör givetvis vara kopplade till sina respektive huvudsignaler, men eftersom de står vid infarten till stationen, och huvudsignalerna vid utfarten, är ett flertal tågvägar tänkbara. Därför är det inte så enkelt som att koppla ihop en huvudsignal med en försignal. Nu har jag dock med ett flertal strömställare (som sitter provisoriskt monterade på brädan till vänster i bild) skapat ett system, där man först väljer tågväg (med hjälp av sagda ställare, som ska ställas i enlighet med hur växlarna ligger). Därefter ställer man huvudsignalen - och vips visar rätt försignal rätt signalbild!
De aktuella växlarna läggs i dag för hand, men vid en elektrifiering bör givetvis växlarna integreras i systemet.

lördag 28 september 2013

Grönska från Heki


 Den här för mig nya produkten från Heki stötte jag på under IMA-mässan i Göppingen.

I förpackningen finns ett antal små träd eller buskar, som lätt kan brytas sönder till mindre. Resultatet efter plantering är snyggt. I synnerhet för att få en mer massiv grönska vid sidan och mellan de större, handgjorda träden, tror jag mycket på detta.


 Produkten har numer 1671 hos Heki.

tisdag 24 september 2013

Proveldning av E10:an i Katrineholm
Tågbloggen har tidigare berättat om den pågående renoveringen av E 10 1747 i Katrineholm, läs tidigare inlägg här och här.

I dag var det dags för ytterligare ett spännande steg. För första gången på mycket länge eldades det i lokets fyr!

E10:an är oljeeldad - så när väl dieseloljan släppts på räcker det att peta in en brinnande trasa i fyrboxen...... så brinner det genast fint.
Att elda med olja har sina fördelar. En av dem, som också bidrar till att Stockholms ånglokssällskap gärna vill ha detta lok i trafik, är att det inte bildas några gnistor och att det därmed inte finns någon risk för att loket ska ställa till med gräs- eller skogsbränder, även om det körs vid torr väderlek.

Eldaren får naturligtvis inte heller ett så fysiskt ansträngande arbete. Men psykiskt är det nog så påfrestande, berättade Anders Nyman från SÅS, som har stor erfarenhet som eldare och som ledde påeldningsförsöket i dag. Eldaren måste ständigt vara på tårna och hänga med i vad föraren gör. Minskar denne på pådraget, gäller det att raskt strypa oljetillförseln, förklarade Anders Nyman

För att inte riskera skador i samband med påeldingen i dag  - det blir stora spänningar när ett kallt lok ska eldas på - så tog man det lugnt. Till en början eldades det en kvart, sedan fick loket vila en kvart.
Något tryck i pannan blev det inte under dagens övningar. Men det bildades ånga - och några tecken på läckande tuber fanns inte. Detta är givetvis ett mycket gott tecken.
Helgen den 12-13 oktober ska E10 ånyo få fyr under pannan. Kanske får vi då se manometern stiga, och rentav loket rulla några ångslag?måndag 23 september 2013

lördag 21 september 2013

Nya vagnar i trafik

I Göppingen inhandlade jag en personvagn av äldre modell, som gör sig bra i tågen på bibanan. Den här sortens vagnar, så kallade Donnerbüchsen, började byggas på 1920-talet, men var i trafik åtminstone in på 1960-talet.
Den här specialvagnen togs fram särskilt för årets upplaga av IMA.

onsdag 18 september 2013

Nya Märklinägaren investerar och vill sälja mer utanför Tyskland

Bilden visar Märklins nuvarande ägare och ledning: från vänster Michael Sieber, Wolfrad Bächle och Florian Sieber. Framför dem en anläggning med Märklins nya modell av ett svenskt malmtåg.


Under den gångna helgen hölls de 9 Märklindagarna i Göppingen. Den Internationella modelljärnvägsutställningen, IMA, arrangerades för 30 gången - och för andra gången tillsammans med Märklindagarna.

Men för modelltågstillverkarens nya ägare och ledare, 28-årige Florian Sieber, var det första gången han besökte något av dessa stora evenemang.

Som Tågbloggen tidigare har berättat, tog Michael Sieber och sonen Florian Sieber över Märklin i våras. Därmed fick firman äntligen en riktig ägare efter den olyckliga konkursen 2009.

Även om Siebers inte har något förflutet som modelljärnvägare, tycks de känna stort engagemang för sitt nya bolag. Under Märklindagarna blev Florian Sieber utfrågad av den legendariske järnvägsjournalisten Hagen von Ortloff, och dagen därpå deltog han i en pressträff i Göppingen, där även jag hade äran att närvara. Florian Sieber sa sig vara imponerad av  de stora kunskaper som finns inom Märklin och av entusiasmen hos kunderna och besökarna i Göppingen.

Det finns också konkreta tecken på de nya ägarnas engagemang. Under 2013/2014 ska de investera omkring 20 miljoner Euro i Märklin, bland annat i Ungern, där firman ju redan i dag har en del av sin produktion. Märklin, som också äger varumärkena Trix och LGB, fortsätter också att avveckla produktionen i Kina och i stället flytta den till Tyskland och Ungern. Även i Göppingen genomförs investeringar, framför allt i ny teknik för att effektivisera produktionen och på det sättet kunna behålla tillverkningen i höglönelandet Tyskland.

Dessutom vill far och son Sieber att Märklin ska växa på de utländska marknaderna. Den tyska marknaden torde inte kunna växa så mycket, samtidigt som den absoluta merparten av försäljningen sker där. Som potentiella tillväxtmarknader nämns USA och Ryssland.

En annan central fråga, som togs upp såväl av Hagen von Otrloff som på presskonferensen, handlar om vikten av att locka barn till modelltågen. Märklins relativt nya koncept med leksasktåg och enklare modelltåg, Märklin My World, är ett försök att knyta till sig den yngre generationen.

Tanken är att barnen ska lära känna inte bara glädjen i att pyssla med tåg, utan även varumärket Märklin, med förhoppningen att de sedan, när de blir vuxna och kanske har de finansiella resurser som krävs, ska övergå till de riktiga modelltågen och då välja just Märklin.

Det är naturligtvis en viktig utmaning att ta sig an att försöka få nya, yngre köpare. Samtidigt är de verkliga modelljärnvägarna, med sina höga krav på kvalitet, Märklins viktigaste kunder, som det gäller att värna. För att lyckas krävs en ständig produktionsutveckling.tisdag 17 september 2013

Märklindagarna och IMA 2013

 För andra gången arrangerades i år Märklidagarna och den Internationella modelljärnvägsutställningen, IMA, samtidigt i Märklinstaden Göppingen. Och precis som förra gången, för två år sedan, var det ett storartat arrangemang.

Inte nog med att snart sagt alla stora (och en hel del mindre) tillverkare inom den europeiska modelltågsbranschen fanns samlade  - här fanns också möjligheten att se ett stort antal ånglok och äldre diesel- och ellok i aktion. Därmed skapas en fantastisk kombination, där besökarna kan gå från förlagorna, tågen i fullskala, till modellerna och tillbaka!
Bland de lok som fanns på plats vid Göppingens station intog kanske det stora snabbtågsloket 01 150 den främsta platsen. Detta legendariska lok deltog i jubliumsfirandena av de tyska järnvägarna såväl 1935 som 1985. 2005 skadades det svårt i en brand, och dess vidare öde var länge ovisst. Nu har det restaurerats och upparbetats (se bilden ovan). Loket presenterades i Göppingen redan 2011, men då var det inte godkänt för trafik och stod kallt och oeldat. Att nu få se det igång var en glädjande och mäktig syn!
Under Märklindagarna trafikerade ångtåg Göppinges station flera gånger dagligen. Detta tåg, draget av ett lok Baureihe 75, gick västerut till Plochingen och tillbaka; andra tåg gick österut över Geislinger Steige.
I mässhallarna visade de över 130 utställarna upp sina produkter, som denna lokstation från Vollmer.

Jag kommer under de följande dagarna att återkomma med mer bilder och nyheter från Märklindagarna.

söndag 8 september 2013

Nyköpingsbanan 100 år

 I år är det 100 år sedan Nyköpingsbanan, mellan Järna och Nyköping, invigdes. Det firades på lördagen med att Stockholms ånglokssällskap, SÅS, körde ångtåg längs hela sträckan, med uppehåll på stationerna längs vägen.
Här har tåget, draget av S1 1921, kommit till Tystberga.
 Många Tystbergabor kom för att titta på tåget.


onsdag 4 september 2013

Snart åker vi till Göppingen!


Märklindagarna och Internationella modelljärnvägsutställningen (IMA) är fantastiska evenemang, som i år liksom för två år sedan kommer att äga rum samtidigt i Märklinstaden Göppingen.

Några basfakta om dagarna torde få vilken tågnörd som helst att råka i hänryckning: över 60 000 besökare väntas till den lilla sydtyska staden. Där kommer de att mötas av över 20 lokomotiv och specialtåg: åtta ånglok kommer att köras, ett av dem är det legendariska 01 105, som restaurerats efter den fruktansvärda branden vid järnvägsmuseet i Nürnberg för några år sedan. Bland dieselloken finns ett V 200, och elloken representeras bland annat av ett schweiziskt 6/6.

I mässhallarna finns omkring 130 utställare inom modelltågsbranschen, som presenterar sina produkter och som visar upp anläggningar i olika skalor.

Jag kommer självklart att vara på plats och rapportera, både på denna blogg och senare i Modelljärnvägsmagasinet.

 Årets Märklindagar och IMA äger rum den 13-15 september.