onsdag 25 december 2013

F som i FernsprecherMed hjälp av telefoner längs linjen kan lokförarna sätta sig i förbindelse med exempelvis närmaste station.

Indikering av upptagna spårMin skuggbangård skulle vinna mycket på ett system för indikering av upptagna spår, så att man vet vilket eller vilka spår som är lediga.

Jag har därför i dag gjort ett första, som det verkar lyckat, försök med detta. Systemet liknar det som används vid de stora järnvägarna, nämligen att låta fordonen på spåren sluta en elektrisk krets. När (minst) ett hjulpar befinner sig på det aktuella spåravsnittet, leds strömmen genom hjulaxeln från den ena rälen till den andra.

I modelljärnvägssammanhang är detta givetvis endast möjligt med treräls, eftersom hjulen annars skulle orsaka en kortslutning. Tvårälsfordon har därför isolerade hjulpar. Med Märklins system är det dock möjligt att göra på ovannämnda sätt.

Det spåravsnitt som ska bevakas befinner sig till höger om den röda lysdioden på bilderna nedan. Eftersom en vagn står på detta avsnitt, lyser dioden rött.

På bilden nedan har vagnen lämnat spårområdet, och dioden har följaktligen slocknat. 
   

Nedanstående filmsnutt förtydligar det hela: 


söndag 1 december 2013

BR 45 som insidermodell från Märklin

Märklin tar varje år fram ett antal så kallade insidermodeller, som säljs endast till medlemmar i Märklins insiderklubb. I år är en av dessa modeller loket 45 010, (Märklin 37455), som kom till mig häromdagen.

Br 45 var de starkaste ångloken som någonsin byggdes i Tyskland. Sammanlagt levererades endast 28 exemplar av denna loktyp från Henschel-Werke i Kassel; kriget satte stopp för planerna på ytterligare 100 lok. Efter kriget utrustade DB flera av 45:orna med nya pannor, då de ursprungliga visat sig skadebenägna.
 Det rör sig sålunda om ett mycket stort och mäktigt lok. I verkligheten är det nästan 26 meter långt.
Även i modell gör det ett imponerande intryck med sin långa panna. Efter en första syning och provkörning, tycker jag att Märklin lyckats bra med modellen, till och med ljudet är något kraftigare än på exempelvis mitt lok Br 23. Utanpåliggande rör och andra detaljer förhöjer det optiska intrycket. En annan sak som förtjänar att berömmas är att man här lyckats få till ett tämligen kort avstånd mellan tender och lok, vilket tyvärr inte alltid är fallet hos Märklin.
Modellen har också ett flertal specialfunktioner, av vilka somliga ännu återstår att testas. Förutom de vanliga ljus- och ljudfunktionerna, finns belysning i förarhytten. En rökgenerator följer också med. Dessutom kan den som till skillnad från mig är utrustad med en modernare styrenhet bland annat simulera eldsken från fyrluckan och ljudet av injektorn.