onsdag 25 december 2013

Indikering av upptagna spårMin skuggbangård skulle vinna mycket på ett system för indikering av upptagna spår, så att man vet vilket eller vilka spår som är lediga.

Jag har därför i dag gjort ett första, som det verkar lyckat, försök med detta. Systemet liknar det som används vid de stora järnvägarna, nämligen att låta fordonen på spåren sluta en elektrisk krets. När (minst) ett hjulpar befinner sig på det aktuella spåravsnittet, leds strömmen genom hjulaxeln från den ena rälen till den andra.

I modelljärnvägssammanhang är detta givetvis endast möjligt med treräls, eftersom hjulen annars skulle orsaka en kortslutning. Tvårälsfordon har därför isolerade hjulpar. Med Märklins system är det dock möjligt att göra på ovannämnda sätt.

Det spåravsnitt som ska bevakas befinner sig till höger om den röda lysdioden på bilderna nedan. Eftersom en vagn står på detta avsnitt, lyser dioden rött.

På bilden nedan har vagnen lämnat spårområdet, och dioden har följaktligen slocknat. 
   

Nedanstående filmsnutt förtydligar det hela: 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar