lördag 29 oktober 2011

"Han borde ha tagit tåget i stället..." SJ 1960


Gick tågen i tid även vid svårt väder 1960? Jag vet inte. Men av den stora reklamkampanj med titeln "allt talar för tåg... " som lanserades det året att döma så fungerade det i vart fall ganska bra. Kampanjen vände sig till affärsresenärer, och här framhölls järnvägen som ett särskilt tillförlitligt sätt att resa.

Medan tåget en gång i tiden var det helt dominerande transportsättet, det enda alternativet för någorlunda snabba resor på land, var konkurrensen från bilismen och även från flyget hård på 60-talet. Det märks också i SJ-reklamen från denna tid. Nu marknadsför man explicit järnvägen som ett bättre alternativ än bilen. Det behövdes inte på samma sätt på 30- och 40-talen, även om det redan på 20-talet började talas om hotet från bilarna.

På affischen ovan framhålls järnvägen som ett transportmedel att lita på. Med rubriken "Han borde ha tagit tåget i stället" sätts tonen, och i texten nedanför talas det om "den relativa okänsligheten för väder och vind". Den som tåget kunde helt enkelt räkna med komma fram när han skulle.

Ett budskap som nog tyvärr inte skulle gå hem i dag, när alla i stället irriterar sig på att tågen inte är i tid och inte fungerar. Senast i dag skriver SvD ännu en gång på temat med utgångspunkt från lanseringen av SJ 3000, som Tågbloggen har skrivit om tidigare.

Affischen ovan finns på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

lördag 22 oktober 2011

Ännu mera plats för industri


Industrin fortsätter att tränga ut det som skulle ha kunnat bli ett naturskönt landskap. De berg, som förut fanns bakom industriområdet, har försvunnit. Bergens uppgift var till en del att dölja det bakre spåret, men jag har nu insett att detta lika bra eller bättre kan skötas med hjälp av byggnader och kulisser.

På det sättet får fler industribyggnader plats, och med hjälp av kulisser längst bak kan kanske illusionen av ett än större industriegebiet skapas.

Befolkningen i Radeburg är till största delen positiva till utvecklingen - den ekonomiska boomen skapar arbetstillfällen, staden är i stort sett återuppbyggd efter krigets härjningar, och tågen går i tid. Men visst finns det dem som bekymras av att natursköna områden försvinner. Staden har därför beslutat att bergsområdet väster om industriområdet (till höger utanför bilden ovan) ska få förbli i stort sett orört, och utvecklas till ett frilufts- och rekreationsområde för befolkningen.

måndag 17 oktober 2011

SJ presenterar "SJ 3000"

SJ:s nya X55-tåg har kunnat ses susa förbi under provkörningar här och där, men i dag var det officiell premiärvisning av det nya tåget, som man av någon anledning valt att kalla för SJ 3000.

Inför ett större mediauppbåd presenterade bland andra vd:n Jan Forsberg SJ 3000 i Hagalund. Forsberg tyckte att det kändes roligt att få prata om annat än vinterproblemen - även om han förstås fick frågor om detta av journalisterna.

SJ 3000/X55 är ett Reginatåg och på det sättet inget nytt för SJ eller Sverige. Man lovar också att det ska klara vinterförhållanden så bra som man någonsin kan begära av ett tåg.


Reginan för kanske tankarna till halvsunkiga regional-/pendeltåg, men här blir det förstås frågan om en betydligt finare inredning som väl kan beskrivas som "ljus och fräsch" eller kanske skandinavisk med sina ljusa träpaneler.

Tågen kommer också att innehålla en bistro och ett avancerat infotainmentsystem som SJ verkar vara mycket stolta över.Samtidigt som detta nya tåg visades upp berättade SJ också om hur de äldre fordonen rustats. Rc6-loken och de hederliga loktågen får vi njuta av i åtminstone ytterligare 15 år, och för att de ska kunna vara kvar i trafik har vagnar och lok snyggats till med ny färgsättning och inredning.

Även X 2000-flottan har genomgått en teknisk uppgradering och också här väntar en ny interiör.

X 2000 kommer fortfarande att vara SJ:s premiumtåg på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. När de nya X55:orna sätts in frigörs en del X2:or som kan förstärka dessa linjer.

X 55 har en topphastighet på 250 km/h, men kommer bara att få köras i max 200. De saknar korglutning, och är därför åtminstone på vissa sträckor långsammare än x 2. Å andra sidan accelererar X55 snabbare än X2, vilket förstås är en fördel i synnerhet på sträckor med många stopp. SJ har beställt sammanlagt 20 av dessa tåg, i dag ska åtta finnas i Sverige. I början av nästa år någon gång ska de sättas in i trafik, vilket är något senare än vad som tidigare annonserats.

lördag 15 oktober 2011

Gruva

Långsamt växer nu landskapet fram kring det som kanske kan bli ett litet område för industri och som nämndes i förra inlägget. Detta innebär också att det inte längre finns något område på anläggningen där landskapsgestaltningen inte kommit igång.lördag 1 oktober 2011

Det "nya" industri-/stationsområdet

Jag har tidigare berättat om planerna på en ombyggnad, så att det som tidigare var tänkt att bli en bro i stället kan bli en mindre station och kanske ett industriområde. För att detta skulle förverkligas, krävdes en sänkning av hela denna del av banan, vilket naturligtvis medför en hel del arbete. Anläggningen måste ånyo delvis tas isär och de klossar som banan vilar på förstås göras om så att de blir lägre. Vidare medför de nya planerna också att landskapet kommer att se lite annorlunda ut, något som i sin tur gör att sektionernas kanter, som ju är en genomskärning av landskapet, blir förändrade.

Men nu är det, efter en heroisk insats i tågrummet i dag, gjort. Som framgår av bilden finns det utrymme för ytterligare något stickspår eller så, och en perrong som kan ta åtminstone kortare tåg.

Omgörningen gör också att stigningen blir betydligt mindre, vilket förstås är bra. Tidigare var den bitvis kring fem procent, vilket är väldigt mycket och riskerar att göra att långa tåg inte orkar upp. Nu är den maximala stigningen två procent.