lördag 29 oktober 2011

"Han borde ha tagit tåget i stället..." SJ 1960


Gick tågen i tid även vid svårt väder 1960? Jag vet inte. Men av den stora reklamkampanj med titeln "allt talar för tåg... " som lanserades det året att döma så fungerade det i vart fall ganska bra. Kampanjen vände sig till affärsresenärer, och här framhölls järnvägen som ett särskilt tillförlitligt sätt att resa.

Medan tåget en gång i tiden var det helt dominerande transportsättet, det enda alternativet för någorlunda snabba resor på land, var konkurrensen från bilismen och även från flyget hård på 60-talet. Det märks också i SJ-reklamen från denna tid. Nu marknadsför man explicit järnvägen som ett bättre alternativ än bilen. Det behövdes inte på samma sätt på 30- och 40-talen, även om det redan på 20-talet började talas om hotet från bilarna.

På affischen ovan framhålls järnvägen som ett transportmedel att lita på. Med rubriken "Han borde ha tagit tåget i stället" sätts tonen, och i texten nedanför talas det om "den relativa okänsligheten för väder och vind". Den som tåget kunde helt enkelt räkna med komma fram när han skulle.

Ett budskap som nog tyvärr inte skulle gå hem i dag, när alla i stället irriterar sig på att tågen inte är i tid och inte fungerar. Senast i dag skriver SvD ännu en gång på temat med utgångspunkt från lanseringen av SJ 3000, som Tågbloggen har skrivit om tidigare.

Affischen ovan finns på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar