lördag 13 augusti 2011

Nån sorts odling

Liksom all annan teknologi har modelljärnvägarna genomgått en häpnadsväckande utveckling under de senaste decennierna - ja alltsedan sin tillkomst. En utveckling som för övrigt fortgår med oförminskad hastighet.
För de initierade, till vilkas skara ni, kära läsare av Tågbloggen, säkert hör, är detta förvisso ingen nyhet. Men för en utomstående kan det sannolikt vara överraskande att se vilka resurser, vilket arbete och kunskap, som nedläggs i utvecklingen. Ty modelljärnvägandet anses vara en så udda syssla, att den knappast kan omsätta de stora belopp som krävs för utvecklingsarbetet.

Och utvecklingen berör inte bara tågmodellerna, som blir mer och mer avancerade, utan också alla kringdetaljer - som växter.

Sålunda har invånarna i Radeburg kunnat anlägga den lilla odlingen ovan, och fältet nedan...
Vad de odlar? Fråga inte mig. Jag håller på med tåg, inte jordbruk.
tisdag 9 augusti 2011

Öppet hus i lokstallet i Katrineholm

I dag fanns möjligheten att se några gömda skatter i lokstallet i Katrineholm. Det var Stockholms Ånglokssällskap, SÅS, som öppnade dörrarna till den fina byggnaden och visade upp de lok som föreningen deponerat i Katrineholm. Bland annat detta lok lit. E10 med oljeeldning. Loket är ganska ungt för att vara ett svenskt ånglok, det levererades 1947.

Några katrineholmare hade tagit sig till lokstallarna för att bese skönheterna, och personal frånS SÅS kunde berätta lite om loken. Trevligt. Förhoppningsvis får vi någon dag se något av loken under ånga igen.
lördag 6 augusti 2011

En munsbit av något slag förgyller resan

En ny restaurangvagn har tagits i bruk på fjärrtågen. Här har ett av dem stannat på Radeburgs station. Restaurangvagnen ger inte bara tågsättet ett vackrare utseende med sin röda färg, utan förgyller naturligtvis också mången passagerares resa. Givetvis har vagnen ett riktigt kök där maten tillagas.
Vagnen sköts av DSG, Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen- Gesellschaft. Det är den västtyska arvtagaren till legendariska Mitropa, som skötte restaurangvagnarna på DRG-tiden och som behöll sitt namn i DDR. Detta varumärke finns för övrigt kvar, även om de inte ansvarar för restaurangvagnarna längre. Däremot finns det Mitropa-pubar på en del tyska järnvägsstationer, bland annat i Frankfurt am Main: