lördag 28 augusti 2010

B-lok i Nynäshamn

Nynäshamns Järnvägsmuseum körde i dag ångtåg mellan Stockholm och Nynäshamn. Sorgligt nog läser jag just ( i Postvagnen) att loket har gått sönder och att söndagens tåg kommer att dras av ellok i stället. Som tur är hann jag besöka Nynäshamn i dag och se loket i aktion. På bilden ovan har tåget just anlänt till Nynäshamn.
Vändskivan som museet förfogar i Nynäshamn är för kort för loket med denna tender. Därför måste tender och lok kopplas isär vid vändning.
Loket är åter komplett och kan lämna vändskivan på väg mot kol och vatten.
Det är inte mycket vatten kvar i tendern, en hel del läckte också ut i samband med att tendern var frånkopplad.
Kolning.
Och här lämnar tåget Nynäshamn på väg mot Stockholm igen! Dessvärre ska det alltså inte ha kommit längre än till Ösmo, där en läckande tub gjorde att loket helt förlorade kraft. Hjälplok fick tillkallas för att dra tillbaka tåget till Nynäshamn, enligt vad ansvariga meddelar på Postvagnen.

fredag 20 augusti 2010

Tyska teknikmuséet, Berlin.


Den som besöker den tyska huvudstaten bör inte missa det Tyska teknikmuseet Berlin.
Här finns vid sidan om mycket annat (som flygmaskiner och båtar) en fin avdelning för järnvägar. Den är inhyst i två gamla lokstallar (ovan). Utanför finns vändskivor, kran för kolning, vattentorn och vattenhäst.
Ett av loken som visas är en Br 01.10. Notera att loket har tre cylindrar, vilket skiljer det från de vanligare och mer kända Br 01 som är tvåcylindriga. Br 01.10 var från början strömlinjeformade, men plåtarna togs bort efter kriget.
Denna underbara femtiotalsvagn med restaurangdel är ett annat av utställningsobjekten.
Bilden ovan visar en mycket sliten preussisk P 8. Museet förklarar att man medvetet valt att visa loket i detta skick i stället för att måla upp och försöka rekonstruera det. Ett gammalt lok låter sig inte göras nytt, och genom att visa loket i detta nedgångna tillstånd skildras dess historia bättre än om det hade restaurerats fullständigt, lyder resonemanget. Ett inte oförnuftigt synsätt, tycker jag. Visst är det trevligt också om loken upparbetats och kanske till och med kan köras - detta ger också besökarna en värdefull upplevelse. Men samtidigt visas här ett autentiskt föremål.
Loket har bland annat varit i trafik i Polen och var aktivt i över 50 år, liksom många andra av P 8 vilka även i Västtyskland var oumbärliga också många år efter kriget.

torsdag 19 augusti 2010

Växtligheten börjar spira i landskapet. Än så länge är det mest gräs och undervegetation; det bör bli fler buskar och träd. Några kor finner dock redan nu sin föda i grönskan.
När jag i dag åkte bil från tågrummet var det med en ny blick för landskapet; ständigt funderade jag över strö, olika nyanser av grönt och gräsängarnas struktur. Jag färdades i ett verkligt landskap av olika modelltågsprodukter, färger och tekniker allt medan jag hade i tankarna en tågfärd genom min fiktiva verklighet i 1:87. Att studera verkligheten är naturligtvis en förutsättning för att få till ett modellandskap, även om det finns en risk att min anläggning omedvetet blir onödigt svensk. Få vet egentligen hur exempelvis en gran, en äng eller en banvall ser ut. Man känner igen dem och kan namnge dem när man ser dem, men bad du någon rita eller bygga dem utan att först tillåta personen ett aktivt studium skulle det bli helt fel - och detta inte enbart, kanske inte ens primärt på grund av att man inte behärskar tekniken.
Grus/ballast på stationsområdet. Rälsen måste förstås målas, såsom här har skett. Det blir ett digert arbete och dessutom kommer det nu lim och färg på räler och mittpunktkontakterna, vilka än en gång måste rengöras innan det går att köra.


Ännu en konstnär i arbete.

söndag 15 augusti 2010

Framsteg

Stationen börjar ta form med plattform och allt och några resenärer, eller om det är järnvägsanställda, har kommit för att bese det bara några år gamla ångloket Br 23 trots att någon regelbunden trafik ännu inte har kommit igång.

Landskapet börjar också få mer och mer färg. Jag tänker att det först är bäst att försöka grundmåla allting och sedan applicera mer strö, buskar, träd, djur, byggnader etc.

På någon av bergssluttningarna hoppas jag kunna anlägga vin. Det finns tydligen vinstockar att köpa i H0, från Busch, frågan är om de är snygga. Å andra sidan har jag svårt att föreställa mig hur det skulle gå till att bygga några hundra vinstockar själv...

En överblick över stationsområdet. Ballasten år från Woodland scenics. Perrongen är bara tillfälligt utplacerad och måste målas, fästas och fixas. Några bänkar vore kanske trevligt, kanske några lampor.

Konstnären i arbete.

torsdag 12 augusti 2010

LOXX


I Tyskland finns många stora visningsanläggningar för modelltåg, inte bara det uppmärksammade MiWuLa i Hamburg. Berlin har LOXX, en stor anläggning vid Alexanderplatz. Här har flera av Berlins järnvägsstationer byggts i modell, liksom det berömda tv-tornet, riksdagen och Brandenburger Tor.

Zoologischer Garten är en av de stationer som finns med (ovan), medan landskapet och staden mellan stationerna tycks ha skapats mer ur fantasien.
LOXX innehåller många fina detaljer och anläggningen befolkas av ett stort antal små figurer. Med jämna mellanrum blir det natt och då lyses det hela upp av lyktor och fönster i staden. Åskväder förekommer också.


I ett separat rum finns en flygplats med flygplan som lyfter och landar. Detta har man tekniskt löst med ramper i plexiglas, vilka dessvärre syns lite för tydligt för att illusionen ska bli fulländad.

En annan sak som kan störa är att elloken som trafikerar banan inte har sina strömavtagare uppfällda. Luftledningar finns på de flesta håll men antagligen inte överallt.

Naturligtvis kan man också anmärka på detaljer i landskapsbygget, om man vill gnälla. En del träd kunde vara snyggare. Men ett besök på LOXX är ändå en storartad upplevelse. Naturligtvis vinner anläggningen på sin storlek, som tillåter mycket trafik, riktigt långa tåg och generösa kurvradier. Besöket är väl värt de 12 Euro som inträdet kostar.


onsdag 11 augusti 2010

Berlin, Berlin

Berlin är en fantastisk stad på massor av sätt - inte bara tack vare sina järnvägar. Men med sina många järnvägsstationer är den något av ett drömresmål också för tågturisten. Här går såväl S-bahn som fjärrtågen genom områden med gamla kulturbyggnader och genom mindre vackra men desto mer fascinerande urbana miljöer. Tyvärr har man på senare tid haft oerhörda problem med S-bahn som inte fungerat som den ska, men det ska vara på väg att lösa sig.
S-bahn som mestadels går ovan jord ger besökarna många trevliga utblickar över staden och är när den fungerar ett mycket tilltalande färdmedel. Dessutom finns förstås U-bahn och spårvagnar.
Huvudstadens nya huvudstation är en stor och storartad byggnad i glas och med spår i tre plan. En modern arkitektonisk skapelse som samtidigt knyter an till den fina traditionen av glasade banhallar som det finns så gott om i Tyskland, som här nedan vid Alexanderplatz.

I Berlin finns också gamla tåg liksom modelltåg att bese. På det tekniska museet finns fina lok bevarade och på LOXX vid Alex en stor Schauanlage. Mer om detta senare.

tisdag 3 augusti 2010

Museijärnvägar dödsdömda?

Enligt rapporter i flera medier, exempelvis GP, och DN.
kan veterantågskörningar på museibanor snart vara ett minne blott i Sverige. Det är Trafikverket som enligt ett förslag ska höja sina avgifter för kontroll och tillståndsprövning.

Avgiftshöjningarna kommer förstås också att drabba kommersiella järnvägsbolag och till sist resenärerna, vilket är illa nog. Men många museijärnvägsföreningar riskerar att helt få lägga ned. Alla som jobbar ideellt med att bevara de gamla järnvägarna gör redan en stor insats och staten borde inte rasera verksamheten. Tvärtom borde den ha ett ansvar att bevara även denna del av vår kulturhistoria. Man får hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga.