fredag 20 augusti 2010

Tyska teknikmuséet, Berlin.


Den som besöker den tyska huvudstaten bör inte missa det Tyska teknikmuseet Berlin.
Här finns vid sidan om mycket annat (som flygmaskiner och båtar) en fin avdelning för järnvägar. Den är inhyst i två gamla lokstallar (ovan). Utanför finns vändskivor, kran för kolning, vattentorn och vattenhäst.
Ett av loken som visas är en Br 01.10. Notera att loket har tre cylindrar, vilket skiljer det från de vanligare och mer kända Br 01 som är tvåcylindriga. Br 01.10 var från början strömlinjeformade, men plåtarna togs bort efter kriget.
Denna underbara femtiotalsvagn med restaurangdel är ett annat av utställningsobjekten.
Bilden ovan visar en mycket sliten preussisk P 8. Museet förklarar att man medvetet valt att visa loket i detta skick i stället för att måla upp och försöka rekonstruera det. Ett gammalt lok låter sig inte göras nytt, och genom att visa loket i detta nedgångna tillstånd skildras dess historia bättre än om det hade restaurerats fullständigt, lyder resonemanget. Ett inte oförnuftigt synsätt, tycker jag. Visst är det trevligt också om loken upparbetats och kanske till och med kan köras - detta ger också besökarna en värdefull upplevelse. Men samtidigt visas här ett autentiskt föremål.
Loket har bland annat varit i trafik i Polen och var aktivt i över 50 år, liksom många andra av P 8 vilka även i Västtyskland var oumbärliga också många år efter kriget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar