onsdag 19 juni 2013

Mer om E10-renoveringen


I Katrineholms gamla lokstallar finns flera fina ånglok undanställda. Ett av dem, ett godstågslok littera  E10, håller nu på att rustas upp, något som jag berättat om i ett tidigare inlägg.

Varje tisdag samlas ett antal frivilliga för att jobba med loket, och häromdagen  hade jag den stora glädjen att få besöka dem. Kärntruppen utgörs av tre pensionerade ingenjörer med kunskaper i både ånga och elektricitet. Det råder en mycket gemytlig och anspråkslös stämning i gänget; var och en pysslar med sina uppgifter i renoveringen, vid jämna mellanrum samlas man för kaffe.

Under dagen arbetades det bland annat med det elektriska. Generatorn har reparerats, men innan den monteras tillbaka på sin plats igen  prövades om elsystemet i  fungerade. Det handlar i grunden om att få strålkastarna och några andra lampor att lysa, en uppgift som dock inte visade sig vara så enkel som den kan låta. Frontstrålkastarna lyckades elektroingenjör Ingemar Holmer få att lysa, men lamporna på sidorna, som ska underlätta vid smörjning och underhåll, förblev släckta. Generatorn drivs så klart av ånga, och alstrar den ström som behövs för strålkastare och belysning.Vilken brytare går nu till vilken funktion? Det var inte helt lätt att reda ut under dagens arbete.

Nästa vecka ska pannan förhoppningsvis provtryckas - ett avgörande test. Om det går väl, kan loket snart eldas på och kanske köras redan i höst. Om  tuberna läcker och måste bytas blir det däremot en dyr och omständlig historia.

Låt oss hoppas att det går bra. Det vore fantastiskt att snart få se det stora loket under ånga igen!


lördag 15 juni 2013

Gnestaborna vill ha kvar sin pendel!

Det här är ju i första hand en järnvägsnostalgisk blogg, där gamla tåg och modelljärnvägar står i fokus. Men ibland tillåter jag mig även utvikningar till samtiden och aktuella trafikpolitiska frågor.

I dag är en sådan dag. I dag demonstrerade Gnestaborna för att få behålla pendeltåget till Järna och vidare till Stockholm. Bakgrunden är Trafikverkets arbete med Tågplan 2014 och förslaget att dra in pendeltåget mellan Järna och Gnesta.

Detta skulle ske som en följd av att fler operatörer vill in på Västra stambanan och att spårkapaciteten inte räcker för alla.

För Gnesta skulle en nedläggning av pendeltåget vara en katastrof. Kommunen och dess invånare är till stor del beroende av närheten till Stockholm.

Även på ett mer övergripande plan verkar förslaget dumt. Stockholmsregionen växer fort, och någonstans ska de som jobbar här bo. Arbetspendling och regionförstoring är något som alla politiker brukar tala sig varma för.

Hotet mot Gnestapendeln väcker också en del principiella frågor om hur järnvägssystemet fungerar och bör fungera i en avreglerad tid. Många politiker i Gnesta och andra delar av Sörmland kritiserar nu modellen med en årlig tilldelning av tåglägen till de konkurrerande bolagen. Systemet anses skapa en alltför stor osäkerhet. För bara sex år sedan var glädjen och stoltheten stor i Gnesta när regionaltågsstationen (åter)invigdes.Ska nu pendeltåget och på sikt kanske även regionaltågen försvinna?

När det kommit in fler ansökningar om att få köra tåg än vad som får plats på banan, måste någon, i detta fall Trafikverket, förstås bestämma vilka tåg som ska få köras. Till grund för beslutet ska en samhällsekonomisk kalkyl ligga. Jag vet dock inte vilka faktorer som räknas in i en sådan kalkyl. Anses det vara ett värde i sig att ytterligare operatörer släpps in? Är fler fjärrtåg mellan Stockholm och Göteborg (som det är frågan om här) verkligen viktigare än en fungerande arbetspendling i Storstockholmsområdet?

En sak är klar: för Gnesta kommun och Gnestaborna vore en försämrad tågtrafik förödande. I kommunen råder det total politisk enighet om detta, något som visades inte minst vid dagens demonstration.

Drömscenariot på längre sikt vore kanske fyrspår ända till Gnesta, eller åtminstone ytterligare förbigångsspår.  Men i väntan på det måste pendeltågen och regionaltågen ges företräde! 

tisdag 4 juni 2013

E10 renoveras i Katrineholm


I lokstallet i Katrineholm finns denna gamla skönhet undanställd. Det är ett ånglok littera E10, byggt 1947 i Falun.

E10 är ett trecylindrigt godstågslok och ett av de sista ånglok som levererades till SJ.
Här har det stått sedan början av 1990-talet, då det kördes till Katrineholm för egen maskin.

Den här E10:an är oljeeldad, något som har sina fördelar. Framför allt bildas det inga gnistor vid oljeeldning, vilket gör att loket kan köras även när det råder eldningsförbud ute.

Förhoppningen är att loket inom en snar framtid åter ska få fyr under pannan och kunna köras. Just nu pågår nämligen renoveringsarbeten av medlemmar i den förening som äger loket, Stockholms ånglokssällskap (SÅS).

Det är tre pensionerade ingenjörer som sköter upprustningen av loket. Arbetet leds av sjöingenjören Jan-Erik Nilsson. Till sin hjälp har han Knut Sköld, även han sjöingenjör, och elektroingenjören Ingemar Holmer.

Inom kort ska pannan provtryckas, och om allt är som det ska utan läckande tuber så kan loket kanske eldas på och köras redan i höst!

Det är en fin, viktig och storartad kultur- och teknikhistorisk insats som SÅS och och de tre pensionärerna gör här. Jag kan bara önska dem lycka till, och ser redan fram emot att få se och höra E10  under ånga!

Tågbloggen hoppas också få återkomma till detta projekt med uppdateringar på hur arbetet fortskrider
Så här ser det ut om luckan längst fram i loket öppnas, och vi får titta in i sotskåpet.


Till vänster förarhytten så som den ser ut i dag.
Till höger de tre ingenjörerna som arbetar med loket. Från vänster Jan-Erik Nilsson, Knut Sköld och Ingemar Holmer.

måndag 3 juni 2013

Djurtransport


Kossorna väntar på att lastas.

söndag 2 juni 2013

Industriområdet

Så här ser det lilla industriområdet ut nu. Nästan idylliskt i grönskan. I takt med att landskapet blir allt mer klart, blir det dock tydligt att anläggningen skulle vinna på någon sorts bakgrundsmålning eller himmel.