lördag 15 juni 2013

Gnestaborna vill ha kvar sin pendel!

Det här är ju i första hand en järnvägsnostalgisk blogg, där gamla tåg och modelljärnvägar står i fokus. Men ibland tillåter jag mig även utvikningar till samtiden och aktuella trafikpolitiska frågor.

I dag är en sådan dag. I dag demonstrerade Gnestaborna för att få behålla pendeltåget till Järna och vidare till Stockholm. Bakgrunden är Trafikverkets arbete med Tågplan 2014 och förslaget att dra in pendeltåget mellan Järna och Gnesta.

Detta skulle ske som en följd av att fler operatörer vill in på Västra stambanan och att spårkapaciteten inte räcker för alla.

För Gnesta skulle en nedläggning av pendeltåget vara en katastrof. Kommunen och dess invånare är till stor del beroende av närheten till Stockholm.

Även på ett mer övergripande plan verkar förslaget dumt. Stockholmsregionen växer fort, och någonstans ska de som jobbar här bo. Arbetspendling och regionförstoring är något som alla politiker brukar tala sig varma för.

Hotet mot Gnestapendeln väcker också en del principiella frågor om hur järnvägssystemet fungerar och bör fungera i en avreglerad tid. Många politiker i Gnesta och andra delar av Sörmland kritiserar nu modellen med en årlig tilldelning av tåglägen till de konkurrerande bolagen. Systemet anses skapa en alltför stor osäkerhet. För bara sex år sedan var glädjen och stoltheten stor i Gnesta när regionaltågsstationen (åter)invigdes.Ska nu pendeltåget och på sikt kanske även regionaltågen försvinna?

När det kommit in fler ansökningar om att få köra tåg än vad som får plats på banan, måste någon, i detta fall Trafikverket, förstås bestämma vilka tåg som ska få köras. Till grund för beslutet ska en samhällsekonomisk kalkyl ligga. Jag vet dock inte vilka faktorer som räknas in i en sådan kalkyl. Anses det vara ett värde i sig att ytterligare operatörer släpps in? Är fler fjärrtåg mellan Stockholm och Göteborg (som det är frågan om här) verkligen viktigare än en fungerande arbetspendling i Storstockholmsområdet?

En sak är klar: för Gnesta kommun och Gnestaborna vore en försämrad tågtrafik förödande. I kommunen råder det total politisk enighet om detta, något som visades inte minst vid dagens demonstration.

Drömscenariot på längre sikt vore kanske fyrspår ända till Gnesta, eller åtminstone ytterligare förbigångsspår.  Men i väntan på det måste pendeltågen och regionaltågen ges företräde! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar