söndag 18 januari 2015

Nytt på stationen


En ny mur på stationsområdet döljer de två bakre spåren från och till skuggbangården. Även arbetet med plattformarna går framåt, även om det som synes ännu inte är avslutat.


Ovan syns anläggningen från ett annat håll, med den gamla delen i förgrunden. Längre bort, bortom lokstallet och de vita bergen, skymtar stationen på de två översta bilderna Allra längst bort, knappt synligt på detta foto, finns den dolda bangården, som ska byggas in under landskapet.

Industriområdet i förgrunden är nytt såtillvida att det flyttats från sin tidigare plats på den gamla anläggningen. Byggnaderna måste naturligtvis få sin slutliga plats, nu är de endast löst utställda.

söndag 11 januari 2015

Nya landskap

Flytten till det nya tågrummet och den ut-och ombyggnad av anläggningen som detta medfört innebär också nya landskapsbyggen. Alltså har tepetklister, tidningspapper och gips kommit fram igen. Här nytt berg med tunnel i anläggnigens "östra" del. Före flytten fortsatte banan till höger i bild, i stället för att som nu försvinna in i tunneln.