torsdag 13 augusti 2015

Gleisbesetztmelder - indikation av upptagna spår

Den lilla skuggbangården med tre spår befinner sig på min nya, om- och tillbyggda anläggning i samma plan som resten av spåren. Föga platsbesparande - visst kunde man tänka sig något mer spännande där - men också praktiskt att slippa ha tågen svårtillgängliga.

Hittills har den dolda stationen dock varit väl synlig för betraktaren av anläggningen, vilket givetvis förtar helhetsintrycket. Nu ska den byggas in. Men när tågen inte längre syns, är det förstås också svårt att hålla reda på var de är. Därför har jag ånyo tagit i bruk den enkla men välfungerande indikatorn för upptaget spår (bilden). Står någonting på det aktuella spåret, tänds motsvarande röda lysdiod.

Installationen är kanske inte den vackraste i världshistorien, men det hela fyller sin funktion. Indikatorn fungerar i stort sett som på den riktiga järnvägen: de båda rälerna isoleras från varandra. När minst ett hjulpar befinner sig på spåret, leds ström genom hjulaxeln, och kretsen sluts. Denna enkla variant är möjlig med treräls (med tvåräls måste man tvärtom ha isolerade hjul, för att inte kortsluta).
onsdag 12 augusti 2015

W som i Warten


W-signalen, das Wartezeichen, är en viktig signal vid växling. Här måste man vänta, tills signal ges som tillåter passage.

Den fina signalen, som dels är belyst med en lampa som på bilden, dels har två små lampor som tänds när passage är tillåten, kommer från Viessmann.

onsdag 5 augusti 2015

Det är vackrast när det skymmer...

Så här vackert kan det vara längs ringlinjen i Berlin!