torsdag 31 mars 2011

En gammal bild...


En bild ur arkivet. BR 52 i Nördlingen. Baureihe 52 byggdes i mycket stort antal under kriget. De mönstrades tidigt ut i Västtyskland men användes längre i DDR, där en del av dem rustades upp i reko-programmet, som detta lok. Tågbloggen har tidigare skrivit om loket här.

torsdag 24 mars 2011

iphone-app för modelljärnvägare!

I Sverige låter sig de offentliga modelljärnvägarna lätt räknas. Men i de tyskspråkiga länderna finns det hundratals visningsanläggningar - Schauanlagen.

Hur ska man då hitta till dem? Somliga har nått världsrykte, som Miniatur Wunderland i Hamburg och kanske också LOXX i Berlin. Men de övriga?

Den ledande modelljärnvägstidskriften MIBA har sammanställt vad de anser vara de 100 mest framstående: Die schönsten Schauanlagen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Sammanställningen finns också som iphone-app. Här finns alla anläggningarna listade med bilder, kontaktinformation och adress. Och naturligtvis kopplat till en kartfunktion.

Så den som är på resa i Tyskland, Österrike eller Schweiz kan lätt zooma in närområdet för att hitta närmaste modelljärnväg. En utmärkt app.

måndag 21 mars 2011

Nytt nummer av MJ-magasinet

Sveriges enda renodlade tidning om modelljärnväg har utkommit med ett nytt nummer, det sjätte i ordningen. Det är ett fantastiskt initiativ att denna tidskrift har startats.

Liksom i förra numret medverkar Tågbloggens författare som skribent. Den här gången skriver jag om Märklins konkurs och återhämtning till ett, som det tycks, välmående företag.

Artikeln bygger till stora delar på en intervju med den kände märklinisten Peter Langhorst, som menar att Märklins konkurs berodde på att företaget plundrades av sina dåvarande ägare.

I MJ-magasinet finns en rad intressanta artiklar, bland annat om stationshus, bygget av en klubbanläggning i sektioner och ett porträtt av en anläggning med svensk förebild.

För övrigt hoppas jag snart kunna återuppta byggandet av min egen tyska 50-talsanläggning. Alltihop ska inom kort flyttas till en ny lokal. Det blir spännande att se hur det går, då visar det sig i vilken mån sektionerna fungerar.