söndag 29 november 2009

Tysklands mest byggda ånglok: Br 52

Över 6 000 exemplar byggdes av godstågsloket Baureihe 52 under åren 1942-1951. Loket utvecklades under kriget när den tyska krigsmaskinen efter överfallet på Sovjetunionen behövde nya, effektiva och lättskötta lok.

Loket liknar på många sätt det något äldre Br 50, men även för det otränade ögat är det lätt att se skillnaden, framför allt på den för 52 karakteristiska, nedtill rundade tendern.

Efter kriget övertogs 900 lok av Deutsche Bundesbahn, men DB hade också många lok av Br 50, och därför kunde 52:orna mönstras ut relativt tidigt. I DDR däremot fanns de kvar i trafik långt in på 1980-talet och många av dem moderniserades i det så kallade reko-programmet, det upprustning- och moderniseringsprogram som DR genomförde av ångloken på 1960-talet. Dessa lok fick då beteckningen 52.8.

I dag finns flera lok ur Br 52 bevarade, bland annat det som bilden visar och som just är ett DDR-reko-lok. Här står det strax före avfärd från Nördlingens järnvägsstation i Bayern.

För detta inlägg har information hämtats från boken 100 legendäre Dampfloks av Klaus-Jürgen Kühne och Jan Reiners, Stuttgart 2008


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar