söndag 8 november 2009

Långsamt framåtskridande


Här har utläggningen av rälsen på den bergiga delen av anläggningen påbörjats. Att sammanfoga Märklins flexräls på ett bra sätt visade sig vara besvärligt, men det blir nog till sist betydligt snyggare än om jag använt fast räls.

De delar där den gamla, bruna M-rälsen använts kommer att ligga dolda och består av två vändslingor. På en av slingorna kommer det att finnas en större bro. Därutöver kommer denna del av anläggningen att innehålla den dubbelspåriga huvudlinjen som går i en båge framför de berg eller kullar som kommer att skapas här och därefter försvinner in i en tunnel strax utanför bild till höger. Huvudlinjen löper sedan dold längs väggen till höger innan den åter kommer ut i ljuset någonstans i bildens övre vänstra hörn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar