torsdag 26 november 2009

En Wirtschaftswunder-bana?


Jag ämnar inte försöka efterlikna någon exakt förebild i min modelljärnväg, men tänker mig att anläggningen skildrar någon del av Västtyskland under mitten eller den senare delen av 50-talet.

Detta av flera skäl:

Märklins (jag är Märklinare sedan gammalt. Inte på något fanatiskt vis, men när jag nu har grejerna har jag inte råd eller lust att byta) utbud består till största delen av modeller av just tyska förebilder.

På 1950-talet utgjorde ångloken ännu en mycket betydande del av DB:s lokpark, samtidigt som övergången till el och diesel på allvar hade börjat och det därför finns möjlighet att också köra lite nyare grejer, exempelvis det då toppmoderna dieselloket V 200, eller kanske rentav, om vi sträcker oss ända till 1958, det helt nya V 100. Sammanfattningsvis hoppas jag därmed kunna köra en varierande, men dock någorlunda tidstypisk och trovärdig lok- och vagnspark.

Dessutom är detta en i Tysklands historia jämförelsevis lycklig tid med återuppbyggnad och Wirtschaftswunder. Jag är i och för sig inte alls för idyller på modelljärnvägar utan vill gärna att det ska vara skitigt och nedgånget - men det möter ju inga hinder i mitt tänkta tyska 50-tal. Slutligen har jag en personlig anknytning till Tyskland vilket gör att jag känner en viss närhet till detta Europas största järnvägsland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar