onsdag 25 juni 2014

Tågflytt


Nu har hela anläggningen - för andra gången - flyttat till ett nytt hem. Det gamla tågrummet är utrymt och städat, det nya taget i besittning.

Flytten innebär på ett sätt ett avbräck, eftersom mycket har fått monteras ned och somligt även skadats något i flytten. Samtidigt finns nu nya, storartade möjligheter. Det nya tågrummet är betydligt större än det gamla, varför det finns utrymme för utbyggnader.

Anläggningen kommer inte att kunna byggas upp på samma sätt igen. Det tillåter inte det nya tågrummet, som är mera avlångt än de båda förra. Som bilden nedan visar, kan delen med stationen med mera byggas upp igen som förr, medan bergsområdet som fordom fanns till höger inte får plats.

Men redan nu, när en del har ställts upp och kommit på plats, har en ny spårplan fått sin rudimentära form i mitt huvud - en spårplan som kommer att bli mycket bättre och tillåta en roligare trafik än den förra. Inför dessa utsikter om utbyggnad och förbättringar kan man inte känna annat än tillfredsställelse och framtidstro! 

måndag 16 juni 2014

Sista tåget ut
Det är dags att ta avsked från tågrummet. Min anläggning, Radeburg med omnejd, ska flyttas till en ny och större lokal. I dag var det därför för allra sista gången trafik på banan i denna lokal (översta bilden). Några timmar senare hade nedmonteringen börjat. Det kommer att bli en mödosam sak att flytta allt, och en viss förstörelse går tyvärr inte att undvika.

Samtidigt är det min förhoppning att anläggningen kommer att få ett lyft i och med detta. En del förbättringsarbeten, som endast låter sig göras om den tas isär, kan nu genomföras. Den nya lokalen är större, vilket möjliggör en utbyggnad. Förhoppningsvis kan också kabeldragningen göras snyggare när anläggningen byggs upp igen på sin nya plats.

Tågbloggens läsare kommer givetvis att hållas uppdaterade om fortsättningen, både om flytten och om det nya tågrummet.