måndag 16 juni 2014

Sista tåget ut
Det är dags att ta avsked från tågrummet. Min anläggning, Radeburg med omnejd, ska flyttas till en ny och större lokal. I dag var det därför för allra sista gången trafik på banan i denna lokal (översta bilden). Några timmar senare hade nedmonteringen börjat. Det kommer att bli en mödosam sak att flytta allt, och en viss förstörelse går tyvärr inte att undvika.

Samtidigt är det min förhoppning att anläggningen kommer att få ett lyft i och med detta. En del förbättringsarbeten, som endast låter sig göras om den tas isär, kan nu genomföras. Den nya lokalen är större, vilket möjliggör en utbyggnad. Förhoppningsvis kan också kabeldragningen göras snyggare när anläggningen byggs upp igen på sin nya plats.

Tågbloggens läsare kommer givetvis att hållas uppdaterade om fortsättningen, både om flytten och om det nya tågrummet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar