måndag 18 april 2016

Mycket ovanligt och värdefullt lokstall förfaller i Berlin

I norra Berlin står en snudd på unik, industrihistoriskt  mycket värdefull byggnad och förfaller.

Der rör sig om det på 1890-talet byggda rundlokstallet i Pankow-Heinersdorf.

Till skillnad från mera vanliga (rund)lokstall från ånglokstiden är detta helt cirkelformat, tillslutet. I stället för att ha en vändskiva placerad utomhus och med stallplatserna runt, befann sig i lokstall av denna typ vändskivan i mitten, inomhus. Fördelen torde ha varit att det hela var väderskyddat, men nackdelarna skulle snart visa sig överväga. I takt med att loken blev större och längre, rymdes de inte längre på vändskiva eller stallplatser. Anläggningens konstruktion gjorde en utbyggnad omöjlig.

Ändå var lokstationen i Pankow-Heinersdorf i bruk in på 1990-talet. Sedan dess står den dock övergiven, och förfallet är tyvärr mycket påtagligt.
Trots, kanske också delvis tack vare förfallet, är byggnadens skönhet överväldigande, med det kupolformade taket och med ljuset som strömmar in från alla håll.


Hela området står öppet, man behöver inte ens kliva över ett staket eller ignorera någon förbudsskylt. Här finns också ett nyare lokstall med vad som ser ut att vara en tämligen intakt vändskiva (utomhus, på vanligt vis) och flera andra byggnader, alla mer eller mindre förfallna och vandaliserade.
Som på många andra håll i Berlin har platsen blivit ett tillhåll för graffitikonstnärer/vandaler, vid mitt besök mötte jag efter en stund tre ynglingar, som hälsade vänligt.

Hur fascinerande förfallna och övergivna platser än är, är förstörelsen av denna nästan unika byggnad tragisk och en skam. I Tyskland sägs endast ytterligare ett rundlokstall av den här typen - också det i Berlin och förfallet - finnas kvar. Att byggnaden är kulturminnesmärkt har inte räddat den från att långsamt rasa samman (men kanske skyddat den från rivning, trots allt).

Hoppet om att lokstallet i Pankow Heinersdorf ska räddas lever dock. Storslagna planer finns för hela området. Här ska bostäder och butiker byggas, sägs det. Efter att frågan stötts och ältats i åratal mellan markägaren och olika politiska och byråkratiska instanser, rapporterade Berlinmedier i våras om att en överenskommelse slutligen nåtts. Lokstallet ska, enligt vad exploatören tillkännagivit, restaureras. Förhoppningsvis sker det vördnadsfullt och förhoppningsvis (för)blir detta ovanligt vackra rum tillgängligt för allmänheten.

söndag 17 april 2016

Järnvägsmuseet i Dresden
Det finns många fina järnvägsmuseer i Tyskland, museer som ofta snarare är föreningar som håller gamla järnvägsfordon- och miljöer vid liv än visar utställningar. Ett sådant i östra Tyskland finns i Dresden.
Museet håller till i vad som finns kvar av en den en gång betydligt större lokstationen Bw Dresden-Altstadt.

Under den nyss gångna helgen hölls är en större ångloksträff, med tillresta ånglok även från utlandet (Tjeckien och Slovakien).
De tjeckiska loken 498.1 sägs representera det yppersta inom ånglokstekniken i Europa. De byggdes på 50-talet för snabbtåg.


Bland de tyska loken fanns bland annat dessa, godstågsloket 50 3501 och två lok av typ 01. Även ett godstågslok typ 52 fanns bland besökarna.


Trots att anläggningarna här en gång varit mycket större, har lokstationen allt vad som krävs för att loken ska kunna restaurera, och det dessutom på gammalt hederligt vis med vattenhäst och inte med brandbil. Med flera ånglok i gång samtidigt fick besökarna kanske en aning om hur arbetsintensivt bruket av ånglok var och är.