söndag 24 februari 2013

Ett godståg

Tankloket BR 86 har just lämnat Radeburg med ett kort, regionalt godståg.

lördag 16 februari 2013

En liten film

Trafiken är livlig vid Radeburgs station

lördag 9 februari 2013

Fortfarande i trafik

Det här persontåget brukar dras av ett V.200-lok. Men som omväxling får här ett snälltågslok BR.01 tjänstgöra.
Som ni säkert ser är det en gammal modell, som inte är lika detaljerad som nyare Märklinmodeller. Även motorn är gammal, vilket märks bland annat genom att den låter mycket och att det inte går att köra lika bra på låga hastigheter. Loket har stått avställt i lokstallet en längre tid, men har nu än en gång bevisat att det trots sina små brister ännu är helt funktionsdugligt!