söndag 23 april 2017

Stad och land


Stadslivet har sina fördelar och sin charm, men nog kan det vara farligt också med alla förförelser och skumma typer. Järnvägsstationen i Radeburg drar förstås till sig allt möjligt folk och den goda tillgången på billig alkohol gör stationen till ett tillhåll för dagdrivare och arbetsskygga ... Men goda ekonomiska tider gör ändå att de sociala problemen är överkomliga och personen på bilden är nog inte någon ansvarslös eller halvkriminell, utan en hederlig arbetare, som kanske unnar sig en öl i kiosken i väntan på pendeltåget hem.


På landet, ännu förhållandevis orört av den nya tidens jäkt och stress, och inte så hårt drabbat av det endast för knappt 15 år sedan rasande världskriget, råder åtminstone till synes idylliska förhållanden, som på denna lilla gård strax utanför Radeburg.

söndag 19 februari 2017

Ett nytt lok

Ett nytt, modernt ånglok har tagits i trafik på sträckan förbi Radeburg: Det stora snälltågsloket Baureihe 10. Med sin strömlinjeformade front, slutna förarhytt och nyutvecklade tender gör det ett ytterst elegant intryck.


Förebilden till detta lok, som funnits som modell i olika varianter och som nyligen släppts från Märklin, byggdes efter kriget och togs i trafik 1957. Det var därmed ett av de så kallade Neubauloks - nya ånglok som konstruerades och byggdes på 1950-talet.

Totalt fem olika nya ånglokstyper utvecklades och byggdes i Västtyskland efter andra världskriget. BR 10 är det största och utseendemässigt kanske mest spektakulära. Det hann dock byggas i endast två exemplar. Ånglokens era gick snabbt mot sitt slut och det blev tydligt att elektro- och diesellokomotiven var överlägsna. Ungefär samtidigt som BR 10 togs till exempel även det stora dieselloket V 200 i trafik.

Det efterkrigsånglok som kom att byggas i flest exemplar, 105 stycken, är BR 23. Det är ett något mindre persontågslok än BR 10. BR 23 är i mitt tycke ett av de snyggaste ångloken överhuvudtaget.

De nya loken visade sig många gånger vara lyckade konstruktioner. De var mer effektiva än sina äldre systrar, men de kom för sent. BR 23 var ändå i trafik ända till 1976 och hann således göra tjänst i omkring 20 år. BR 10 togs ur trafik redan 1968, endast 11 år efter leverans.

I dag finns flera BR 23 bevarade, och jag hade för några år sedan nöjet att åka med ett museitåg, draget av ett sådant lok. Av de två BR 10:orna finns ett bevarat, dock inte i trafikdugligt skick.