lördag 20 december 2014

Lite tågmusikDen uppmärksamma följaren av Tågbloggen känner till att ett av mina specialintressen är att närma mig järnvägen ur ett kulturhistoriskt perspetiv.

Som jag tidigare berört här på bloggen finns det verk med järnvägstema inom snart sagt alla konstformer. Detta gäller inte minst inom musiken. Antalet låtar som på ett eller annat sätt nämner tåg och järnvägar är otroligt stort. Här är fem trevliga tågstycken att blanda upp den tjatiga julmusiken med under helgerna:

1. Lundbyes jernbanegalopp: Stycket är välbekant för de flesta svenskar tack vare det populära tv-pgroammet På spåret. Detta är ett relativt tidigt exepel på järnvägsmusik. Liksom i Kraftwerks Trans Europa Express (se nedan) är ljud som härmar eller associerar till järnvägen en del av musiken.

2. Glenn Miller: Chattanooga choo choo: Säga vad man vill om musiken, men texten är ett bra exempel på hur järnvägsresandet kunde skildras

3. Johnny Cash: Wabash Cannonball: Ännu en hyllningssång till järnvägen

4 Johnny Cash: I've got a thing about trains: Här slås en helt annan ton än i de föregående låtarna an, Detta är en sorgesång över ett döende transportmedel. Cash sjunger om hur han kommer att sakna järnvägsresandet den dag det försvunnit.5. Kraftwerk: Trans Europa Express/ Trans Europe Express. Kanske den bästa tåglåten av dem alla? Finns i både engelsk och tysk version. Klippet är från en konsert, där även en tillhörande musikvideo spelas upp. Den är en del av verket, så titta ordentligt när du lyssnar! Kraftwerk sysslar ju otroligt mycket med teknik, och gruppen har en modernistisk och teknikoptimistisk framtoning på ett sätt som egentligen är otidsenligt, vilket gör att framstegsoptimismen blir nostalgiskt färgad.

söndag 7 december 2014

Trafiknostalgisk utflykt

Trafik-Nostalgiska förlaget, som bland annat gett ut min bok om järnvägsreklam, anordnade i helgen en utflykt i trafikhistorisk anda, under vilken jag hade äran att få deltaga.

Resan gick först till det föga kända "Arlanda flyghistoriska samlingar", där många historiskt intressanta flygmaskiner fanns att beskåda, bland annat nosen till Dana Viking, det plan som kraschade i Gottröra 1991.

Ehuru detta flyghistoriska museum var ytterst intressant och sevärt, gladda jag mig om möjligt ännu mer när det stod klart att resan skulle fortsätta med tåg.


Detta skedde med Saltsjöbanan, vars reguljära tåg ju redan börjar bli historiskt intressanta. Emellertid var det inte med ett av dessa utan med en drygt 100 år gammal motorvagn med tillhörande manövervagn, som vår resa skulle ske.


Salstjöbanan var en av de första i Sverige att elektrifieras, och motorvagnen kommer från denna tid.

Resan gick till slutstationen Saltsjöbaden, där mat intogs ombord.


Bilden till höger visasr styrhytten i tåget. ASEA:s gamla logga med hakkorset är det kanske inte många som mins längre, men så såg den alltså ut när detta tåg byggdes. När nazisterna kom till makten 20 år senare var loggan förstås inte längre lika gångbar, och byttes ut.