söndag 7 december 2014

Trafiknostalgisk utflykt

Trafik-Nostalgiska förlaget, som bland annat gett ut min bok om järnvägsreklam, anordnade i helgen en utflykt i trafikhistorisk anda, under vilken jag hade äran att få deltaga.

Resan gick först till det föga kända "Arlanda flyghistoriska samlingar", där många historiskt intressanta flygmaskiner fanns att beskåda, bland annat nosen till Dana Viking, det plan som kraschade i Gottröra 1991.

Ehuru detta flyghistoriska museum var ytterst intressant och sevärt, gladda jag mig om möjligt ännu mer när det stod klart att resan skulle fortsätta med tåg.


Detta skedde med Saltsjöbanan, vars reguljära tåg ju redan börjar bli historiskt intressanta. Emellertid var det inte med ett av dessa utan med en drygt 100 år gammal motorvagn med tillhörande manövervagn, som vår resa skulle ske.


Salstjöbanan var en av de första i Sverige att elektrifieras, och motorvagnen kommer från denna tid.

Resan gick till slutstationen Saltsjöbaden, där mat intogs ombord.


Bilden till höger visasr styrhytten i tåget. ASEA:s gamla logga med hakkorset är det kanske inte många som mins längre, men så såg den alltså ut när detta tåg byggdes. När nazisterna kom till makten 20 år senare var loggan förstås inte längre lika gångbar, och byttes ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar