fredag 17 juni 2011

Semestertider

Glad sommar! Slappna av. Åk tåg. Bygg tåg.

måndag 13 juni 2011

Mera berg
När nu spåren är farbara kan jag äntligen återgå till landskapet, byggnaderna och den övriga gestaltningen. Här tar ett nytt berg form, som helt döljer det bakre, stigande spåret.

Vändskivan är inte monterad än, men har fått sin ungefärliga placering på den nedre bilden.

torsdag 9 juni 2011

Modern traktion


Det är en förändringarnas tid i Radeburg, vid järnvägarna och i hela den unga förbundsrepubliken. Den nya tiden innebär också ny dragkraft inom järnvägen. Fortfarande dominerar ångloken, men inom ett årtionde har detta förändrats och om ytterligare tio år tas de sista ångloken ur trafik... Vid vår lilla station ligger dock elektrifieringen fortfarande i framtiden och även om prestigefyllda tåg som VT 08.5 och snälltågen dragna av V 200 passerar, innebär vardagen för de flesta att resa med ångdragna regionaltåg. Med kaos och krig ännu i färskt minne är resenärerna ändå överlag nöjda med alla de bekvämligheter som den nya tiden innebär, till och med i de fall där man färdas i ålderdomliga "Donnerbüchsen".

Lokstations-grejer


Vändskiva från Märklin, lokstall och slaggrav från Faller, kolningsanläggning och vattenhäst från Auhagen: därmed är några av de viktigaste detaljerna till lokstationen införskaffade. Uppmätningar av den yta där lokstationen ska anläggas, strax väster om stationen, är också gjorda - återstår att se om de är korrekta och hur trångt det i själva verket blir...

söndag 5 juni 2011

ProvkörningarHelgen har ägnats åt att få banan körbar. Ballastering och målning av rälsen har gjort att det fastnat lim och färg, varför en grundlig rengöring varit nödvändig. I synnerhet piggarna i mittledaren på Märklinrälsen är besvärliga att få helt bra. Anläggningen har också behövt återställas efter flytten som medfört att en del räls tagits bort från de dolda avsnitten (där den inte är fastlimmad eftersom ingen ballastering krävs).

Efter många timmars arbete fungerar det nu i stort sett tillfredsställande. Det visade sig att den fina dieselmotorvagnen VT 08.5 var särskilt känslig för ojämnheter i rälsen, men efter några smärre justeringar tar sig nu även detta tåg fram utan att spåra ur.

En litet videoklipp får illustrera att tågen går.

torsdag 2 juni 2011

V 200

Ett helt nytt lok väcker beundran bland resenärerna vid Radeburgs station. Det är det stora diesellokomotivet V 200 som inte minst genom sin moderna färgsättning och design imponerar på åskådarna.

Loket är i första hand avsett för de snabba fjärrtågen och blir naturligtvis en kontrast till de många ångtågen, som annars dominerar trafiken.

Det allra första V 200 lämnade Krauss-Maffei-fabriken i München 1953 för en första försökstur till Ingolstadt. Loket var i många delar en vidareutveckling av det något äldre, mindre diesellokomotivet V 80. Dieseldrift var ju inte heller något nytt. I synnerhet vad gäller dieselmotorvagnar hade redan Deutsche Reichsbahn haft stora framgångar. Stora diesellokomotiv som V 200 var dock något i stort sett oprövat.

V 200 byggdes för en maxhastighet av 140 km/h. Vid den här tiden var det egentligen inte direkt ekonomiskt lönsamt att köra diesellok i den här storleksklassen och i fjärrtåg, jämfört med motsvarande ånglok. Diesel var dyrt. Men man kunde vinna något i hastighet. Dessutom ansågs det nya loket vara god pr och locka människor att ta tåget. Det sattes till en början också in i de prestigefyllda fjärrtågen.

V 200 blev mycket riktigt en framgångsrik symbol för den unga tyska förbundsjärnvägen. Den röd-grå-vita färgsättningen med det svängda V:et (jfr folkabussen) var effektfull. Endast dieselmotorvagnarna VT 08 och senare VT 11 (TEE) torde vid denna tid ha kunna tävla med V 200 som symbol för den moderna järnvägen i Tyskland.

På de första loken V 200.0 följde 1961 de kraftfullare V 200.1.

V 200 är knappast något ovanligt lok på modelljärnvägar och Märklin har haft loket i olika varianter genom åren. Mitt lok har produktnummer 39804, vilket bland annat betyder att det har en rad ljudfunktioner. Det föreställer V 200 020 omkring 1958.