torsdag 9 juni 2011

Modern traktion


Det är en förändringarnas tid i Radeburg, vid järnvägarna och i hela den unga förbundsrepubliken. Den nya tiden innebär också ny dragkraft inom järnvägen. Fortfarande dominerar ångloken, men inom ett årtionde har detta förändrats och om ytterligare tio år tas de sista ångloken ur trafik... Vid vår lilla station ligger dock elektrifieringen fortfarande i framtiden och även om prestigefyllda tåg som VT 08.5 och snälltågen dragna av V 200 passerar, innebär vardagen för de flesta att resa med ångdragna regionaltåg. Med kaos och krig ännu i färskt minne är resenärerna ändå överlag nöjda med alla de bekvämligheter som den nya tiden innebär, till och med i de fall där man färdas i ålderdomliga "Donnerbüchsen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar