fredag 26 februari 2010

Hela folkets järnväg?

Banverket låter i dag meddela att snöröjningen fortsätter med oförminskad styrka. Försvaret röjer snö i Hallsberg och målet är att 25 procent av rangerbangården ska kunna användas den 4 mars. Den 6 hoppas Banverket att bangården ska vara helt röjd.

Att det tar så lång tid innan bangården är röjd visar väl på problemens enorma storlek. Och vad händer om det kommer mer snö före den 6 mars?

Ändå ser det alltså just nu ut som om läget normaliserats något, även om tåg fortfarande är inställda.

Man kan fundera på om den svåra tågvintern kan föra någonting gott med sig. Med lite tur leder all uppmärksamhet till bättre organisation, fler tåg och mer pengar till underhåll och nybygge av spår.

Det är också tydligt att frågan engagerar. Kanske blir fler intresserade av hur Järnvägssverige är organiserat, kanske ökar intresset av vad som kan kallas järnvägspolitik.

I en chatt med SJ som DN anordnare nyss får den biträdande presschefen gång på gång hänvisa många av problemen till Banverket. Detta väcker naturligtvis frågan om vad uppdelningen mellan Banverket, SJ och andra trafikföretag samt slutligen Jernhusen fört med sig.

Modellen att dela på spår och trafik ska ju gälla i hela EU och anses vara framtidens melodi. Och förmodligen är det inte så dumt. Men naturligtvis tolkas problemen olika beroende på politisk hemvist. Somliga skyller på bolagiseringen och avregleringen av det som en gång kallades Hela folkets järnväg, andra ser fram emot ökad konkurrens och hoppas då antingen att SJ ska skärpa sig eller att de kan välja bort just detta bolag.

Ytterligare en fråga av liknande slag är hur det fungerar med alla underentreprenörer som SJ och Banverket numera anlitar. Här medgav presschefen rentav att det inte alltid fungerar till 100 procent.

Frågan är dock om det var bättre förr och om vad det i så fall berodde på.

tisdag 23 februari 2010

Försvaret räddar tågtrafiken?


Nu kallas militären in för att försöka få igång tågtrafiken igen. Den totala kollapsen beskrivs nu som den värsta i de svenska järnvägarnas historia. Samtidigt återinför SJ sin resegaranti efter hård kritik. Anledningen sades först vara att läget lättat något, sedan backade SJ ytterligare och återinförde garantin även retroaktivt. Kanske ett sätt att rädda ett svårt drabbat varumärke?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sj-svanger-om-restidsgarantin-1.1052217

Soldaterna ska röja i första hand godsbangårdarna. Godstrafiken har också drabbats av enorma problem och situationen betecknas som "samhällskritisk". Orsaken är återigen att det inte finns resurser att röja snön i den så kallat extrema väderlek som nu råder.

När Banverket och SJ häromdagen frågades ut i riksdagen var de nöjda med att tågen trots allt rullat, om än glesare än vanligt. Sedan kom ovädret och systemet havererade fullständigt.

Man frågar sig ånyo hur det kan bli så här. Hur kan det vara så omöjligt att klara lite snö när man kört tåg i 150 år? Och så vidare är frågor som folk muttrar fram i kylan. Svaret från SJ och Banverket är att vädret är exceptionellt, samtidigt som man beklagar eländet och säger att det borde fungera bättre.

En annan fråga av liknande slag är varför tågen går i andra länder men inte här. Men även i andra länder är det problem. I Finland har trafiken också glesats ur, skriver Hufvudstadsbladet. Så vi är kanske inte ovanligt inkompetenta i Sverige.

Ändå understryks det från de ansvariga att vi lägger mindre pengar än andra länder på underhåll och att vi har för lite personal vid järnvägen.

Frågan är vad som kommer att komma ut av detta. På kort sikt växer förstås hatet mot SJ och järnvägen. Samtidigt kanske detta blir en väckarklocka som visar på att det behövs investeringar både i befintliga och nya spår och i tåg.

Men det är kanske överoptimistiskt? Jag vet inte. Man får kanske hålla sig till modelltågen och nostalgin.

söndag 21 februari 2010

Provkörning utan kontaktsvårigheter

Även dubbelspåret i den bergigare delen av anläggningen har fått en korkad banvall, vilket naturligtvis inneburit ännu en omläggning av rälsen. Nu har de dock förhoppningsvis fått sin slutgiltiga position, och för att undersöka om skenskarvarna i synnerhet mellan Märklins flexräls håller måttet har en allra första provkörning genomförts. Det var ett lok ur Baureihe 81 som fick äran (se bild).
Provkörningen förlöpte efter omständigheterna väl. Några kontaktsvårigheter i skarvarna föreligger inte. Däremot är rälsen naturligtvis smutsiga, men att rengöra dem blir ett senare problem. Provkörningen genomfördes genom en provisorisk anslutning och analogt.

lördag 20 februari 2010

Nej, det fungerar inte alls

Det vedervärdiga vädret fortsätter. I dag har flera tåglinjer ställts in helt och övriga dras med många förseningar, rapporterar bland andra SvD.

Tågbloggens reporter fångade en del av eländet under ett besök på stationen i Linköping. Där var inga av tågen i tid:
Ett x-2000-tåg mot Stockholm kom in till perrongen före ordinarie avgångstid (!):

Men trots detta lämnade det nedisade tåget inte stationen i tid.torsdag 18 februari 2010

SJ talar om vädret

I dag frågades SJ:s och Banverkets ledning ut i riksdagen.

Lyssnarna och utfrågarna fick höra om hur svår vintern varit i form av tonvis med is på tågen, is som ramlar ner på växlarna, om älgar som blir påkörda och om allt som Banverket gjort för att förebygga problemen.

Några radikala lösningar som kan ställa allt till rätta presenterades naturligtvis inte – och det hade kanske också varit mycket begärt. En del saker som bör och skall göras nämndes dock. SJ ska köpa fler tåg för att ha i reserv och Banverket måste satsa mer på underhåll och reinvesteringar. Verkstäder för avisning och hjulsvarvning ska byggas.

SJ:s vd Jan Forsberg påpekade att Sverige är näst sämst i Europa på att ta hand om sin befintliga järnväg. Han sa också att Banverket förr i tiden hade mer personal och fordon ute för att röja snö ute på linjerna – alltså inte bara i växlarna.

Medan SJ och Banverket var noga med att framhålla att vintern varit "extrem", menade Tågkompaniets vd att det inte finns några vinterproblem. Det är samma problem året om, det är bara det att de blir tydligare på vintern, menade han.

Förutom att en del tåg inte är byggda för att klara kombinationen av kyla och hög luftfuktighet, tycks det tydligt att en viktig orsak till eländet är att det saknas redundans i systemet. Det bör finnas tåg, spår, verkstäder och personal i reserv. När så inte är fallet brakar systemet ihop också vid mindre störningar.

tisdag 16 februari 2010

Säkerhetssystemet dåligt utbyggt vid SNCB

Till och med när det gäller den mycket allvarliga tågolyckan i Belgien har det talats om det dåliga vädret i medierna. Men orsaken tycks snarare vara avsaknaden av moderna säkerhetssystem.

Enligt tidiga uppgifter ska olyckan ha orsakats av att ett av tågen körde mot en röd stoppsignal. En fråga som åtminstone infann sig hos Tågbloggens författare, som ju ingalunda har några djupare kunskaper om de belgiska järnvägarnas säkerhetssystem, var hur det överhuvudtaget är möjligt att två tåg frontalkrockar på detta sätt; man inbillar sig att säkerheten åtminstone i Västeuropa ska vara större och att järnvägen är utrustad med ATC eller motsvarande.

Enligt en artikel i den belgiska tidningen De Staandard tillhörde visserligen det aktuella spåravsnittet den fjärdedel av järnvägsnätet som har ett sådant automatiskt säkerhetssystem. Men det hjälpte inte, eftersom loket saknade systemet. Endast en liten andel av alla belgiska lok har säkerhetssystemet installerat, enligt tidningen.

Kanske klarnar orsakerna när lokföraren, som enligt De Staandard har överlevt, kan berätta.

tisdag 9 februari 2010

Jodå, byggandet av anläggningen går vidare.
Även om mycket av rälsläggningen återstår, börjar det bli möjligt att ana hur det hela kommer att ta sig ut. Underlaget i form av korkbanvall har nu lagts ut på större delen av den dubbelspåriga huvudlinjen, som framgår av bilderna. Längst till vänster i bilden ovan bibanan upp till bergen. På denna kommer det att finnas ett tämligen långt mötesspår som dock på grund av rälsbrist ännu inte har lagts ut.

Även om uppbyggnaden inte går svindlande fort pekar mycket på att ingenjörskonsten utvecklas. Misstag som tvingar fram omgörningar och ombyggnader blir alltmer sällsynta, även om det naturligtvis redan nu är möjligt att konstatera att somligt kunde ha gjorts annorlunda och bättre.

Härnäst ska flexrälsen läggas ut på banvallen. Därefter återstår "bara" stationsområdet, innan banorna kan provköras en första gång. Stationen kommer helt säkert att växa allteftersom tiden går och ekonomin tillåter. En första, enklare variant med tre eller fyra spår måste dock uppföras redan i ett första skede.

Nedan en bild över samma bansträckning, fast från andra hållet. Stationen ska ligga till vänster.

Om ni vill se äldre inlägg om anläggningsbygget och på det viset följa utvecklingen bakåt i tiden, vänligen observera de så kallade tagsen, alltså de kategorier som inläggen är uppdelade i. Klicka på modelljärnvägar: anläggningsbygget här nedan, så visas samtliga inlägg i denna kategori.

lördag 6 februari 2010

Nu talar också DB om vädret

Vintern ställer till problem också i utlandet. Inte heller de tyska tågen går som de ska, skriver exempelvis tidskriften Stern på nätet, som dock menar att krisen har också andra förklaringar än vädret. Icke desto mindre slår DB fast att deras tåg inte klarar den "sibiriska kyla" som råder.

I Berlin har S-bahn ånyo kollapsat och uppges nu fungera ännu sämre än i höstas, då problemen också var gigantiska. Det är Deutsche Bahn som driver S-Bahn i Berlin.

Hagen v. Ortloff, som leder det storartade tv-programmet Eisenbahn-romantik, erinrar sig i en krönika den lyckliga tid då DB drev en reklamkampanj med budskapet "Alle reden vom Wetter. Wir nicht" (alla talar om vädret. Inte vi). På den tiden försökte man slå mynt av att tågen gick i alla väder, och ansträngde sig för att till varje pris få undan snön. I dag finns det inte personal till det, konstaterar Ortloff.

Här hemma fortsätter problemen, senast rapporteras om livsfarlig is och snö som riskerat falla ned på tågpendlarna.

Låt oss hoppas att det blir vår snart innan människor helt ger upp och slutar åka tåg.

torsdag 4 februari 2010

Inte lätt ta tåget till tågen


Järnvägen fungerar uppenbarligen inte alls nu när det snöar. I dag har dessutom ett tåg på Arlanda Express spårat ur.
Orsak? Troligen ovädret, säger Banverket.

Infrastrukturministern tycker att tågen ska gå även när det snöar, och skyller problemen på Socialdemokraterna, enligt SvD. Fullt så enkelt är det kanske inte, men vad vet jag. Tydligen är det illa också i Finland och Norge, så kanske är det så här det ska vara, kanske är det omöjligt att köra tåg när det snöar mycket?

I går när jag åkte till Gävle för att besöka Järnvägsmuseet blev mitt tåg (222 Linköping-Gävle) tre timmar sent. Jag hade tänkt att stiga på i Vagnhärad, men gav upp redan när det enligt informationstavlan skulle bli bara en och en halv timme försenat. Väl hemma igen visade det sig, enligt SJ:s trafikinformation på nätet, att tåget var inställt i Vagnhärad. Från Södertälje gick det dock (obs! Samma tåg!). Jag antar att det åkte över Katrineholm i stället.

I Stockholm var vi kanske två och en halv timmar sena. Men i stället för att genast lämna Stockholm C och försöka köra in en del av förseningen, blev vi stående där i en halvtimme minst. Denna gång berodde det på lokförarbrist. Det var väl för många lokförare som fastnat ute i stillastående tåg någonstans.

i Gävle var det dock trevligt, även om jag inte hann med så mycket som jag önskat i mina efterforskningar i SJ:s reklamarkiv.

Tåget hem var i tid, vilket tågpersonalen tydligt upplyste om "Som det ser ut nu kommer vi in på Stockholm C exakt på minuten".

Bilden ovan är från Järnvägsmuseet. Där är det också snö.