tisdag 16 februari 2010

Säkerhetssystemet dåligt utbyggt vid SNCB

Till och med när det gäller den mycket allvarliga tågolyckan i Belgien har det talats om det dåliga vädret i medierna. Men orsaken tycks snarare vara avsaknaden av moderna säkerhetssystem.

Enligt tidiga uppgifter ska olyckan ha orsakats av att ett av tågen körde mot en röd stoppsignal. En fråga som åtminstone infann sig hos Tågbloggens författare, som ju ingalunda har några djupare kunskaper om de belgiska järnvägarnas säkerhetssystem, var hur det överhuvudtaget är möjligt att två tåg frontalkrockar på detta sätt; man inbillar sig att säkerheten åtminstone i Västeuropa ska vara större och att järnvägen är utrustad med ATC eller motsvarande.

Enligt en artikel i den belgiska tidningen De Staandard tillhörde visserligen det aktuella spåravsnittet den fjärdedel av järnvägsnätet som har ett sådant automatiskt säkerhetssystem. Men det hjälpte inte, eftersom loket saknade systemet. Endast en liten andel av alla belgiska lok har säkerhetssystemet installerat, enligt tidningen.

Kanske klarnar orsakerna när lokföraren, som enligt De Staandard har överlevt, kan berätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar