fredag 26 februari 2010

Hela folkets järnväg?

Banverket låter i dag meddela att snöröjningen fortsätter med oförminskad styrka. Försvaret röjer snö i Hallsberg och målet är att 25 procent av rangerbangården ska kunna användas den 4 mars. Den 6 hoppas Banverket att bangården ska vara helt röjd.

Att det tar så lång tid innan bangården är röjd visar väl på problemens enorma storlek. Och vad händer om det kommer mer snö före den 6 mars?

Ändå ser det alltså just nu ut som om läget normaliserats något, även om tåg fortfarande är inställda.

Man kan fundera på om den svåra tågvintern kan föra någonting gott med sig. Med lite tur leder all uppmärksamhet till bättre organisation, fler tåg och mer pengar till underhåll och nybygge av spår.

Det är också tydligt att frågan engagerar. Kanske blir fler intresserade av hur Järnvägssverige är organiserat, kanske ökar intresset av vad som kan kallas järnvägspolitik.

I en chatt med SJ som DN anordnare nyss får den biträdande presschefen gång på gång hänvisa många av problemen till Banverket. Detta väcker naturligtvis frågan om vad uppdelningen mellan Banverket, SJ och andra trafikföretag samt slutligen Jernhusen fört med sig.

Modellen att dela på spår och trafik ska ju gälla i hela EU och anses vara framtidens melodi. Och förmodligen är det inte så dumt. Men naturligtvis tolkas problemen olika beroende på politisk hemvist. Somliga skyller på bolagiseringen och avregleringen av det som en gång kallades Hela folkets järnväg, andra ser fram emot ökad konkurrens och hoppas då antingen att SJ ska skärpa sig eller att de kan välja bort just detta bolag.

Ytterligare en fråga av liknande slag är hur det fungerar med alla underentreprenörer som SJ och Banverket numera anlitar. Här medgav presschefen rentav att det inte alltid fungerar till 100 procent.

Frågan är dock om det var bättre förr och om vad det i så fall berodde på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar