lördag 16 augusti 2014

Uppdatering från tågrummet


Den gamla anläggningsdelen, som flyttats hit till det nya tågrummet, är nu ihopsatt igen, och bygget av de nya delarna kan gå vidare.

Bilderna visar det nya stationsområdet, och det går nu att få en ganska god uppfattning om hur det kommer att se ut i framtiden, trots att spåren ännu inte är monterade, för att inte tala om att landskap och all annan gestaltning ligger långt i framtiden.


Det senaste inköpet till anläggningen är banvall från Woodland scenics. Banvallen är gjort i skumplast, och ska förhoppningsvis passa bra till K-rälsen.

lördag 2 augusti 2014

Den nya stationen

Ungefär så här kommer den nya personbangården att se ut. Efter att ha köpt nya växlar och räls, ska det nu förhoppningsvis finnas tillräckligt, vilket jag också försökt förvissa mig om genom att helt provisoriskt och ungefärligt placera ut växlar och spår.

Det kommer att finnas tre plattformar på stationen. De plattor som spåren på bilden vilar på har inte heller de, som synes, fått sin slutliga plats. Därmed är det inte omöjligt att tänka sig, att det kommer att finnas mer plats till vänster om spåren, där eventuellt en länga stadshus kan bli en bra fond. En variant är också att lägga de båda spåren längst till vänster, som inte ligger vid någon perrong, i tunnel.

Bakom fotografen ska en dold uppställningsstation byggas i kombination med en vändslinga.