lördag 2 augusti 2014

Den nya stationen

Ungefär så här kommer den nya personbangården att se ut. Efter att ha köpt nya växlar och räls, ska det nu förhoppningsvis finnas tillräckligt, vilket jag också försökt förvissa mig om genom att helt provisoriskt och ungefärligt placera ut växlar och spår.

Det kommer att finnas tre plattformar på stationen. De plattor som spåren på bilden vilar på har inte heller de, som synes, fått sin slutliga plats. Därmed är det inte omöjligt att tänka sig, att det kommer att finnas mer plats till vänster om spåren, där eventuellt en länga stadshus kan bli en bra fond. En variant är också att lägga de båda spåren längst till vänster, som inte ligger vid någon perrong, i tunnel.

Bakom fotografen ska en dold uppställningsstation byggas i kombination med en vändslinga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar