måndag 21 juli 2014

Utbyggnaden har börjat

Den nya anläggningen i det nya tågrummet kommer att skilja sig från den gamla. Den blir mer avlång, och totalt sett också större, varför det behövs flera nya bord, som det hela kan vila på. Därmed handlar det återigen om grundarbete, och det är mycket jobb kvar innan trafiken kan återupptas, för att inte tala om när det nya landskapet är färdigt.

Nu har jag snickrat ihop två nya bord, de som syns närmast i bilden ovan. Av underbyggnaden återstår nu endast två "mellandelar", som inte har ben, utan skruvas fast mellan två bord. Därefter kan arbetet med de nya spåren påbörjas.

Bilden ovan visar delar av den gamla anläggningen, som kommer att återanvändas. Bakom bergen ovan kommer en dold uppställningsbangård att anläggas. På andra sidan mellanväggen, som möjligen delvis kommer att rivas, kommer den nya personbangården att ligga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar