tisdag 9 februari 2010

Jodå, byggandet av anläggningen går vidare.
Även om mycket av rälsläggningen återstår, börjar det bli möjligt att ana hur det hela kommer att ta sig ut. Underlaget i form av korkbanvall har nu lagts ut på större delen av den dubbelspåriga huvudlinjen, som framgår av bilderna. Längst till vänster i bilden ovan bibanan upp till bergen. På denna kommer det att finnas ett tämligen långt mötesspår som dock på grund av rälsbrist ännu inte har lagts ut.

Även om uppbyggnaden inte går svindlande fort pekar mycket på att ingenjörskonsten utvecklas. Misstag som tvingar fram omgörningar och ombyggnader blir alltmer sällsynta, även om det naturligtvis redan nu är möjligt att konstatera att somligt kunde ha gjorts annorlunda och bättre.

Härnäst ska flexrälsen läggas ut på banvallen. Därefter återstår "bara" stationsområdet, innan banorna kan provköras en första gång. Stationen kommer helt säkert att växa allteftersom tiden går och ekonomin tillåter. En första, enklare variant med tre eller fyra spår måste dock uppföras redan i ett första skede.

Nedan en bild över samma bansträckning, fast från andra hållet. Stationen ska ligga till vänster.

Om ni vill se äldre inlägg om anläggningsbygget och på det viset följa utvecklingen bakåt i tiden, vänligen observera de så kallade tagsen, alltså de kategorier som inläggen är uppdelade i. Klicka på modelljärnvägar: anläggningsbygget här nedan, så visas samtliga inlägg i denna kategori.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar