lördag 21 november 2009

Och här blir det en station...


Bygget på den resterande delen av anläggningen, som är större än den kuperade del som hittills presenterats, har inte påbörjats ännu. Det enda som har gjorts är ramverket som det hela ska vila på. Här, där kartonger och annat nu står och skräpar, blir det framför allt en större station och någonstans också en lokstation. Stationsområdet löper längs hela denna del av anläggningen vilket möjliggör långa plattformar.

Bakom stationsområdet fortsätter den dubbelspåriga huvudlinjen från det bergiga området och längst bak, till en del dold, bibanan, som med cirka fyra procents stigning höjer sig mot den bergigare delen. Möjligen blir det här även ytterligare några dolda spår för uppställning av tåg (alltså en mindre skuggbangård representerande resten av världen)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar