söndag 1 november 2009

Det Bayerska järnvägsmuseet i Nördlingen

I den lilla staden Nördlingen i Sydtyskland ligger det Bayerska järnvägsmuseet. Här finns ett 60-tal äldre tyska lok bevarade, varav många är körbara och trafikerar såväl museets privata banor som DB:s nät.

Särskilt tilltalande är museets ambition att hålla så många som möjligt av sina ånglok i kördugligt skick. Här pågår ständigt arbeten med att renovera och underhålla loken, vilket ger museet en levande atmosfär.

Museet ligger vid Nördlingens gamla lokstation, där man disponerar nödvändig infrastruktur som lokstallar, vattentorn och vändskiva.

Tågbloggen besökte museet i samband med dess "stora ångdagar" som arrangeras några gånger per år. Då är flera av loken påeldade och ångloksdragna museitåg kör på banor som museets dotterbolag BayernBahn självt äger och driver.

Under ångdagarna var det ett tungt godstågslokomotiv ur serie 52 som drog persontåget mot Gunzenhausen, en timmes långsam tågfärd med många stopp från Nördlingen. Loket hamnade efter kriget i DDR, vilket också kan utläsas av dess beteckning 52.8, och är ett så kallat rekolok -- d.v.s det har genomgått upprustning och modernisering i DDR.

På museiområdet kan besökarna ströva omkring som de vill och bese den stora mängd lok som står utomhus och varav somliga är rostiga och nedgångna och förhoppningsvis väntar på en upprustning. Även delar av lokstallarna är öppna för besökare, och här finns som sig bör på ett museum förklarande texter och beskrivningar. Men det ändå sparsamt med sådana publiktillvända ting här. Museets presstalesman Holger Graf berättar för Tågbloggens författare att det finns planer på att utveckla utställningarna, men det faktum att museet inte alltid känns som ett museum är inte enbart en nackdel, utan skapar en trevlig stämning av en levande lokstation.

Intrycket är att bevarandet och rustandet av materielen står i fokus och att kärleken till loken och vagnarna är stor bland museets frivilligarbetare. Och besökarna tas väl omhand. Under de stora ångdagarna fanns kunniga guider att tillgå liksom bayersk mat och dryck serverad i en gammal buffevagn.

Nördlingen är sålunda väl värt ett besök såväl för den inbitne tågfanatikern som den som bara gillar att se ett mäktigt ånglok i rörelse - och vem gör inte det innerst inne?

2 kommentarer: