lördag 22 oktober 2011

Ännu mera plats för industri


Industrin fortsätter att tränga ut det som skulle ha kunnat bli ett naturskönt landskap. De berg, som förut fanns bakom industriområdet, har försvunnit. Bergens uppgift var till en del att dölja det bakre spåret, men jag har nu insett att detta lika bra eller bättre kan skötas med hjälp av byggnader och kulisser.

På det sättet får fler industribyggnader plats, och med hjälp av kulisser längst bak kan kanske illusionen av ett än större industriegebiet skapas.

Befolkningen i Radeburg är till största delen positiva till utvecklingen - den ekonomiska boomen skapar arbetstillfällen, staden är i stort sett återuppbyggd efter krigets härjningar, och tågen går i tid. Men visst finns det dem som bekymras av att natursköna områden försvinner. Staden har därför beslutat att bergsområdet väster om industriområdet (till höger utanför bilden ovan) ska få förbli i stort sett orört, och utvecklas till ett frilufts- och rekreationsområde för befolkningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar