onsdag 18 september 2013

Nya Märklinägaren investerar och vill sälja mer utanför Tyskland

Bilden visar Märklins nuvarande ägare och ledning: från vänster Michael Sieber, Wolfrad Bächle och Florian Sieber. Framför dem en anläggning med Märklins nya modell av ett svenskt malmtåg.


Under den gångna helgen hölls de 9 Märklindagarna i Göppingen. Den Internationella modelljärnvägsutställningen, IMA, arrangerades för 30 gången - och för andra gången tillsammans med Märklindagarna.

Men för modelltågstillverkarens nya ägare och ledare, 28-årige Florian Sieber, var det första gången han besökte något av dessa stora evenemang.

Som Tågbloggen tidigare har berättat, tog Michael Sieber och sonen Florian Sieber över Märklin i våras. Därmed fick firman äntligen en riktig ägare efter den olyckliga konkursen 2009.

Även om Siebers inte har något förflutet som modelljärnvägare, tycks de känna stort engagemang för sitt nya bolag. Under Märklindagarna blev Florian Sieber utfrågad av den legendariske järnvägsjournalisten Hagen von Ortloff, och dagen därpå deltog han i en pressträff i Göppingen, där även jag hade äran att närvara. Florian Sieber sa sig vara imponerad av  de stora kunskaper som finns inom Märklin och av entusiasmen hos kunderna och besökarna i Göppingen.

Det finns också konkreta tecken på de nya ägarnas engagemang. Under 2013/2014 ska de investera omkring 20 miljoner Euro i Märklin, bland annat i Ungern, där firman ju redan i dag har en del av sin produktion. Märklin, som också äger varumärkena Trix och LGB, fortsätter också att avveckla produktionen i Kina och i stället flytta den till Tyskland och Ungern. Även i Göppingen genomförs investeringar, framför allt i ny teknik för att effektivisera produktionen och på det sättet kunna behålla tillverkningen i höglönelandet Tyskland.

Dessutom vill far och son Sieber att Märklin ska växa på de utländska marknaderna. Den tyska marknaden torde inte kunna växa så mycket, samtidigt som den absoluta merparten av försäljningen sker där. Som potentiella tillväxtmarknader nämns USA och Ryssland.

En annan central fråga, som togs upp såväl av Hagen von Otrloff som på presskonferensen, handlar om vikten av att locka barn till modelltågen. Märklins relativt nya koncept med leksasktåg och enklare modelltåg, Märklin My World, är ett försök att knyta till sig den yngre generationen.

Tanken är att barnen ska lära känna inte bara glädjen i att pyssla med tåg, utan även varumärket Märklin, med förhoppningen att de sedan, när de blir vuxna och kanske har de finansiella resurser som krävs, ska övergå till de riktiga modelltågen och då välja just Märklin.

Det är naturligtvis en viktig utmaning att ta sig an att försöka få nya, yngre köpare. Samtidigt är de verkliga modelljärnvägarna, med sina höga krav på kvalitet, Märklins viktigaste kunder, som det gäller att värna. För att lyckas krävs en ständig produktionsutveckling.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar