söndag 29 september 2013

Det elektriska

Att få till en ren och snygg kabeldragning till modelljärnvägen är inte lätt. I tyska mj-tidningar visas emellanåt exempel på hur det borde se ut, med perfekt "verkabelung" -  något som jag inte har hopp om att någonsin uppnå.

Ändå har jag ägnat hela den senaste dagen i tågrummet åt det elektriska, och även om det ser trassligt ut på bilden ovan, är allt nu ändå mera uppstyrt och rationellt ordnat än tidigare. Till att börja med är alla ställpultar och liknande nu samlade på ett och samma ställe i vad som väl får sägas vara ett centralställverk. En viss uppsnyggning återstår givetvis, men sedan får det kanske vara bra tills vidare - förutom givetvis att utbyggnaden med fler elektriska växlar och signaler ständigt fortgår.

Att bilden ovan ger intryck av kaos beror också delvis på en sådan utbyggnad, som ännu inte är fullföljd och som kommer att göras snyggare senare. Det handlar om att ställa försignalerna vid den västra infarten rätt. Försignalerna bör givetvis vara kopplade till sina respektive huvudsignaler, men eftersom de står vid infarten till stationen, och huvudsignalerna vid utfarten, är ett flertal tågvägar tänkbara. Därför är det inte så enkelt som att koppla ihop en huvudsignal med en försignal. Nu har jag dock med ett flertal strömställare (som sitter provisoriskt monterade på brädan till vänster i bild) skapat ett system, där man först väljer tågväg (med hjälp av sagda ställare, som ska ställas i enlighet med hur växlarna ligger). Därefter ställer man huvudsignalen - och vips visar rätt försignal rätt signalbild!
De aktuella växlarna läggs i dag för hand, men vid en elektrifiering bör givetvis växlarna integreras i systemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar