lördag 12 oktober 2013

Relän - för en säker och trygg trafik


I förra inlägget skrev jag om en provisorisk koppling, som såg till så att huvudsignal och försignal var sammankopplade på ett någorlunda adekvat sätt.
För att bygga ett system som ser till att sådant och liknande fungerar tillfredsställande, torde Märklins relä 7244 vara ett utmärkt hjälpmedel. Med reläet är det möjligt att koppla olika elektriska funktioner till varandra, exempelvis en signal och en växel.
Hittills har jag endast provat detta med ett relä och i ett enkelt fall. Det handlar om en av växlarna vid Radeburgs västra infart, som kopplats till motsvarande infartssignal.
Denna signal har tre lägen: stopp, kör (Hp1) och kör långsamt (Hp2). Kör långsamt visas endast om växeln ligger i avvikande läge, kör däremot om växeln ligger "rakt fram".
Med hjälp av reläet, är signalen nu kopplad till växeln så att ovanstående villkor uppfylls. Det betyder, att när signalen får passeras, så visar den antingen Hp1 eller Hp2 beroende på hur växeln ligger.
Nedanstående bilder visar detta. Sålunda kan signalen aldrig, hur sinnesförvirrad ställverksarbetaren än är vid tillfället, ställas till Hp1 om växeln ligger i avvikande läge, ej heller till Hp2 om växeln ligger rakt fram.

Inom kort planerar jag att installera fler relän, som även ska koppla försignalerna till huvudsignalerna och växlarnas lägen. En ytterligare utveckling kan vara att se till så att vissa kombinationer av signalbesked (som skulle kunna leda till kollisioner, t.ex.) omöjligen kan ställas. Då närmar vi oss hur verkliga ställverk fungerade och fungerar, även om det i mitt modelljärnvägsfall knappast blir tal om att förregla tågvägar etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar