tisdag 29 oktober 2013

Teknikens triumfer, del II

Snabbt, bekvämt och billigt skall det vara att resa med järnvägen. Men också säkert!

Det kan vara svårt att föreställa sig, vilka oerhörda olyckor, som potentiellt kunna ske i den moderna järnvägstrafiken. Med de hastigheter, som våra snälltåg i dag uppvisa, skulle till exempel en frontalkollision mellan två tåg leda till de mest förödande konsekvenser. Även de modernaste helsvetsade stålvagnar bli som de lättaste leksaker i händerna på de krafter, som en dylik sammanstötning utlöser!

Därför arbetar järnvägen sedan länge enligt devisen "Safety first!" För den vanlige resenären är det knappast bekant, vilka sinnrika konstruktioner ingenjörerna ha uppfunnit för att trygga ett säkert framförande av tågen. Betänk de tusentals tåg, som varje dag trafikera världens järnvägar, utan att några olyckor ske!

I takt med att trafiken tilltar, samtidigt som fordringarna på en effektivare drift av järnvägen -utan avkall på säkerhet eller bekvämlighet - bli allt större, kräves ständiga tekniska förbättringar.

Det är mot denna bakgrund, som de investeringar som nu görs vid Radeburgs station, skola ses.


Ja, kanske skulle det ha kunnat låta ungefär så någon gång på 1930- eller 40-talet. Men även på modelljärnvägen finns det stora möjligheter till teknisk utveckling. I dag har jag tills vidare avslutat arbetet med mitt ställverk, som omnämnts i tidigare inlägg, och monterat det hela enligt bilden ovan.

Vad gör då denna högteknologiska central?

I dagsläget kopplar den ihop växlar och signaler i de fall där signalbesked avgörs av växelns läge.

Vidare kopplar den ihop för- och huvudsignaler på det sätt som har beskrivits tidigare.

Dessutom ser den i något fall till att fientliga signaler inte kan ställas. Det handlar hittills om utfartssignalerna vid den östra utfarten. Eftersom spår 1 går ihop med spår 2 i utfarten, får dessa två utfartssignaler aldrig visa kör samtidigt.

När fler signaler tillkommer, bör givetvis också dessa kopplas ihop i detta system.

Andra utvecklingsmöjligheter består i att låta tågen påverka signalerna och signalerna tågen. Det klassiska sättet att göra sådant på, är att helt enkelt stänga av strömmen i skenorna framför en signal som visar rött. Då stannar givetvis tåget. Emellertid har detta nackdelen att även ljus och eventuellt ljud också stängs av. Därför finns numera sätt att medelst en digital modul få tågen att stanna, även när strömmen är på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar