söndag 20 oktober 2013

Teknikens triumf (?)

Jag har i tidigare inlägg antytt planerna på byggandet av ett högteknologiskt ställverk, som ska förenkla ställandet av korrekta signalbilder och försvåra eller omöjliggöra felaktiga signalbesked.

Nu har detta storslagna projekt kommit igång. Bilden visar, hurusom ett antal Märklinrelän har sammankopplats och hur alltsammans sedan har anslutits till respektive växlar, signaler och ställpulltar.

I takt med att ytterligare signaler installeras och fler växlar får elektromagnetisk styrning, kommer givetvis komplexiteten att öka ytterligare. En datamaskin hade säkert underlättat arbetet. Men å andra sidan är det roligare att själv få tänka ut och bygga ett system. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar