torsdag 17 oktober 2013

V3-lok

V3-loken byggdes i Tyskland och levererades till Sverige i början av 1950-talet för att användas som växlingslok på större bangårdar.

I dag finns flera av dessa lok bevarade. Ett av dem står i lokstallarna i Katrineholm. Samtidigt som det här pågår arbeten för att få ångloket E10 1747 körbart igen, finns tankar på att också försöka få igång V3-loket.

Så här ser det ut i lokets förarhytt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar